Kontakt

 

Biuro Prasowe Celon Pharma S.A.

On Board Public Relations 
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel. (+48 22) 321-51-00
fax. (+48 22) 321-51-01

Kontakt dla mediów: Małgorzata Siewierska, mailmsiewierska@onboard.pl, tel: 602 301 215

Informacji dotyczącej dostępności produktów leczniczych aptekom i hurtowniom udziela Pracownik Działu Sprzedaży i Marketingu: 
mailprodukty@celonpharma.com, tel: 882-149-533 

Biuro

Ogrodowa 2A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58
e-mail: mailinfo@celonpharma.com

Sekretariat – Monika Korczeniewska i Katarzyna Kuczyńska

Dział Rejestracji Produktów Leczniczych – Małgorzata Kaźmierska mailmalgorzata.kazmierska@celonpharma.com
Dyrektor finansowy – Iwona Giedronowicz mailiwona.giedronowicz@celonpharma.com

Marketing i sprzedaż

       Dyrektor sprzedaży
Bogdan Manowski
mailbogdan.manowski@celonpharma.com

Kierownik produktu – linia oddechowa, onkologiczna i psychiatryczna
Małgorzata Fijak
mailmalgorzatag@celonpharma.com

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 74 78
fax: +48 22 751 74 77
e-mail: mailresearch@celonpharma.com

Sekretariat – Anna Zakrzewska
Dział Chemii Medycznej – Krzysztof Dubiel mailkrzysztof.dubiel@celonpharma.com
Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków
Dział Rozwoju Produktów Leczniczych – Ewa Tratkiewicz

Zakład produkcyjny

Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 74 78
fax: +48 22 751 74 77

Dział Produkcji – Szymon Dziewulski

Zakład magazynowania i konfekcjonowania produktów leczniczych

Marymoncka 15,
05-152 Kazuń Nowy
tel.: +48 22 201 13 40

Sekretariat – Małgorzata Duczman mailmalgorzata.duczman@celonpharma.com
Dział Produkcji – Szymon Dziewulski mailszymon.dziewulski@celonpharma.com
Dział Kontroli Jakości – Teresa Kaczorek – Jawoszek mailteresak@celonpharma.com
Dział Zapewnienia Jakości – Magdalena Sobiecka – Grzenda mailmagdalena.sobiecka@celonpharma.com

Działania niepożądane

Zgłoś działanie niepożądane:
tel. +48 22 751 59 33 w. 105
e-mail: maildzialania.niepozadane@celonpharma.com
lub poprzez formularz on-line