ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/O/NoteSzHD/Z9

Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Celon Pharma SA projektu: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” w ramach programu Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – konkurs II (dalej zwanych „Projektem”), zapraszamy do składania ofert na “Zakup usług doradczych z zakresu modyfikacji istniejącej badawczej platformy internetowejCzytaj dalej »

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert/Notification for the extension RFQ 04/2019/O/NoteSzHD/Z9

Oferenci uczestniczący w postępowaniu, Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniu ofertowym nr 04/2019/O/NoteSzHD/Z9. Decyzja jest konieczna ze względu na złożoność procedury postępowania ofertowego oraz wnikliwą analizę złożonych ofert. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną w dniu 24.01.2020 do godziny 16:00. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bidders involved in the procedure, Notification for theCzytaj dalej »