CardioCAPS

Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcjiwłasnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczychstosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych

FAIND 2.0

Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych