Raport bieżący 23/2023 – Korekta Raportu Okresowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 września 2023 r. „Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku” wystąpiła, z przyczyn technicznych, omyłka w prezentacji danychCzytaj dalej »

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowana wynikom finansowym Spółki za I półrocze 2023 roku, która odbędzie się 21.09.2023 o godz. 10:00. Aby dołączyć do spotkania kliknij buton „Dołącz”.

Naukowcy Celon Pharma na kongresie ECNP.

Kongres ECNP to najważniejsze w Europie spotkanie naukowe w obszarze neuropsychiatrii, skierowane do psychiatrów, neurologów i psychologów z całego świata. W tym roku 10 października Dr Joanna Krzemien oraz Dr Mikolaj Matloka będą mieli przyjemność zaprezentowania w Barcelonie posteru podsumowującego wyniki I fazy dla inhibitora PDE10a. Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniem – ECNP 2023Czytaj dalej »

dr Maciej Wieczorek na Polish Healthcare Assets 2023 (PHASE) – największej konferencji dedykowanej dyskusji o polskiej biotechnologii medycznej w 2023 r.

Prezes Spółki Celon Pharma S.A. weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „MRNA – Terapie Przyszłości, Czy Pandemiczny One-Off?”, gdzie zostaną poruszone tematy dotyczące możliwości i ograniczeń mRNA oraz rozwijanych projektów mRNA, a także koszty ich wdrożenia i potencjalne zyski. Wydarzenie PHASE skierowane jest do wszystkich zainteresowanych biotechnologią medyczną uczestników rynku kapitałowego, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców,Czytaj dalej »

Raport bieżący 22/2023 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2023 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego „Rozwój kliniczny innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio) w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych. Informacje dotyczące celu i znaczenia Projektu oraz zakwalifikowania go do dofinansowania, zostały przekazane przez Spółkę raportem bieżącym nr 13/2023 w dniu 13 czerwca 2023 r.

Raport bieżący 21/2023 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Data sporządzenia: 2023-07-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia zCzytaj dalej »

Raport bieżący 20/2023 – Zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2023-07-04Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.Temat Zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd Celon Pharma S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. Pani Dorota Zwolińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu SpółkiCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2023 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 

Data sporządzenia: 2023-06-23 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję  Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpółkiCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2023 K – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta

Data sporządzenia: 2023-06-27 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Treść raportu:  W związku z otrzymaniem „Protokołu sprostowania oczywistej omyłki wCzytaj dalej »