Korekta raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 28 września 2018 roku – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg). dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej.

  Data: 28.09.2018, godzina: 12:30 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Korekta raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 28 września 2018 roku – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg). dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 28/2018 – Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg) dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej.

Data: 28.09.2018, godzina: 08:59 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex 500 µg + 50 µg). dla części krajów europejskich w ramach tzw. Procedury brytyjskiej. Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2018 roku powziął informację od partnera biznesowego SpółkiCzytaj dalej »

Młodszy Naukowiec

Rekrutacja na stanowisko MŁODSZEGO NAUKOWCA   W związku z realizacją projektów badawczych wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1 i 4.1 – ogłaszamy rekrutację na stanowisko MŁODSZEGO NAUKOWCA w zespole badawczym Działu Rozwoju Przedklinicznego R&D Celon Pharma S.A..   Wymagania: – wymagane minimalnie wykształcenie wyższe – mile widziany doktorat –Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 15/2017 Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie

Data sporządzenia: 2017-05-31; 15:41 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Spółka otrzymała informację o rejestracji leku Salmex na rynku w Kazachstanie podCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 14/2017, Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-05-26, 13:00 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5% Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznejCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 13/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia:2017-05-25, 17:46 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętychCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2017 Uchwała ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2017-05-25, 15:29 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwała ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”)Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 11/2017 Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-05-12, 14:57 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Nawiązanie współpracy z Plexus Ventures LLC Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. zawarł z firmą PlexusVentures LLC_”PlexusVentures”_ list intencyjny w zakresie doradztwa strategicznego w celuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2017-04-28, 15:07 Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie naCzytaj dalej »