Badania na zwierzętach

Innowacyjny lek, przed wejściem w I fazę badań klinicznych, musi być poddany badaniom przedklinicznym na zwierzętach. Badania te mają na celu nie tylko potwierdzenie skuteczności leku ale również jego bezpieczeństwo.

W badaniach proof-of-concept odpowiednie modele in vivo dobierane są w zależności od grupy terapeutycznej, tak aby jak najlepiej odwzorować obraz kliniczny choroby, na którą lek jest rozwijany. W przypadku leków onkologicznych badania wykonuje się na modelach ksenograftów – zwierząt o obniżonej odporności, którym wszczepiane są komórki nowotworowe wybranego typu. W grupie chorób metabolicznych stosuje się zwierzęta z wywołaną cukrzycą lub otyłością natomiast skuteczność leków na chorobę Alzheimera oraz inne zaburzenia związane z upośledzeniem funkcji poznawczych określa się przede wszystkim na podstawie badań behawioralnych.

W celu określenia stabilności i metabolizmu nowego leku przeprowadzane są badania farmakokinetyczne. Równolegle wykonuje się również badania toksykologiczne, potwierdzające bezpieczeństwo badanej substancji.

Badania na zwierzętach prowadzimy we współpracy z wieloma jednostkami badawczo-usługowymi. Wśród nich znajdują się tak znane ośrodki jak BioTest, Centrum Medycyny Doświadczalnej w Białymstoku, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna w Gdańsku, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu i inne.

Wszystkie badania na zwierzętach wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami, w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń Lokalnych Komisji Etycznych.