Zrealizowane dofinansowane projekty

SALMEX

Opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym