Celon Pharma zaprezentuje wyniki badań nad esketaminą oraz inhibitorem PDE10A na 31. Kongresie  European College of Neuropsychopharmacology w Barcelonie

W trakcie trzech dni kongresu, ponad 6000 uczestników z całego świata: psychiatrów, psychologów i neurologów, przedyskutuje najważniejsze doniesienia naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia chorób mózgu, od badań podstawowych do rozwoju klinicznego.

Przedstawiciele Grupy Badawczej Neuropsychiatria zaprezentują trzy tematy w sesji posterowej, która odbędzie się, 8 października 2018 r.

Poster 1: Safety and pharmacokinetics study of inhaled esketamine after a single dose in healthy volunteers
Prezentująca: Sylwia Janowska
Numer posteru: P.782

Poster 2: Pharmacodynamics of S-ketamine and ketamine racemate in rat PFC and HP after dry powder inhalation, intratracheal and intravenous
Prezentująca: Anna Gajos-Draus
Numer posteru: P.783

Poster 3: CPL-500-036 – novel and highly bioavailable PDE10A inhibitor activates cyclic nucleotides depending signaling in rat striatum
Prezentujący: Piotr Pankiewicz
Numer posteru: P.787