CHEMIK – SPECJALISTA NMR

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (chemia, farmacja, biotechnologia lub pokrewne),
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • Znajomość technik NMR (widma 1D i 2D). Umiejętność analizy strukturalnej na podstawie widm molekuł organicznych.
 • Mile widziana wiedza obejmująca zagadnienia z analizy strukturalnej protein oraz screeningu bibliotek z wykorzystaniem metod NMR takich jak STD, WaterLOGSY oraz metod relaksacyjnych.
 • Wiedza obejmująca podstawy teoretyczne jak i praktyczne pracy ze spektroskopią NMR.
 • Doświadczenie w pracy ze spektroskopami NMR będzie dodatkowym atutem.
 • Wiedza z zakresu chemii organicznej.
 • Potrzebę rozwoju i chęć nauki nowych zagadnień.
 • Kreatywność, pomysłowość i zdolność do analitycznego myślenia.
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność organizacji czasu pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Przygotowywanie próbek oraz wykonywanie pomiarów NMR
 • Analiza strukturalna oraz jakościowa na podstawie wykonanych pomiarów.
 • Bieżąca obsługa techniczna spektrometrów NMR (w tym uzupełnianie czynników kriogenicznych).
 • Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów przesiewowych bibliotek związków organicznych z wykorzystaniem technik NMR,
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań.

Oferujemy:

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie biofarmaceutycznej.
 • Pracę na nowoczesnym sprzęcie marki JEOL w jedynym tak dużym laboratorium NMR w kraju w sektorze prywatnym.
 • Pełne przeszkolenie w zakresie technik spektroskopowych NMR i obsługi urządzeń oraz oprogramowania marki JEOL.
 • możliwość samodzielnego prowadzenia projektów badawczych,
 • stabilne środowisko pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Możliwość korzystania z kart Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz dojazdu do miejsca pracy autobusem zakładowym z Warszawy.

Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy o zamieszczenie nazwy stanowiska Chemik - NMR

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”