I etap budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma w Kazuniu Nowym na ostatniej prostej i zgodnie z założeniami inwestycyjnymi Spółki

Finalizację prac stanu surowego inwestycji podkreśliła symboliczna wiecha, która 15 października została uroczyście zawieszona przez przedstawicieli Celon Pharma S.A. oraz Skanska, Generalnego Wykonawcy. 

Zadanie realizowane przez Skanska dla Celon Pharma obejmuje generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi, drogami i terenem zewnętrznym oraz sieciami zewnętrznymi (I etap prac), a także wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych w zakresie prac murarskich, budowlanych, instalacyjnych: elektrycznych, hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych wraz z zakupem materiałów i urządzeń w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym (II etap).

Cieszymy się, że możemy realizować tak ważną dla spółki Celon Pharma inwestycję i pomagać naszemu klientowi w urzeczywistnianiu jego planów. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym to przykład świetnie układającej się współpracy pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą, m.in. dzięki wartościom, którymi kierują się obie firmy. Inwestycja, którą wykonujemy dla Celon Pharma, umożliwi spółce prace nad nowymi lekami, które pozwolą wielu osobom na lepsze i dłuższe życie. Troska o życie to także naczelna wartość dla Skanska, obok etycznego i transparentnego działania, dbałości o klienta oraz nastawienia na współpracę. Zespoły z obu firm, które pracują przy tym projekcie, udowadniają, że wartości te są możliwe do realizacji w praktycemówi Magnus Persson, prezes zarządu Skanska S.A.

Ukończenie CBR umożliwi nam pełną integrację procesów naukowo-badawczych naszej firmy. Jest to dla nas niezwykle strategiczny projekt. Tworzymy tu miejsce, w którym będzie biło serce naszej firmy, gdzie połączenie pasji, doświadczenia, nauki i biznesu da efekty, które przyczynią się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzkiego w perspektywie kilku kolejnych lat. Dotychczasową współpracę z generalnym wykonawcą oceniam bardzo dobrze. Jej kontynuacja w zakresie prac budowlano-wykończeniowych pozwala pozytywnie ocenić możliwość zrealizowania inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.