Walsartan wykorzystywany w produkcie Spółki jest bezpieczny i dostępny dla pacjentów – Oświadczenie Spółki Celon Pharma S.A.

Oświadczenie Spółki Celon Pharma S.A. - Walsartan stosowany w leku Spółki jest bezpieczny i dostępny dla pacjentów w całej Polsce

W nawiązaniu do decyzji GIF  dotyczących wycofania z obrotu serii różnych produktów leczniczych, zawierających walsartan, z powodu potwierdzenia wystąpienia zanieczyszczenia substancji czynnej pochodzącej od wytwórcy Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd, zgłoszonego procedurą europejską Rapid Alert, Celon Pharma S.A. informuje, że podmiot ten nie widnieje na liście kwalifikowanych dostawców substancji czynnej walsartan stosowanej w produkcie Spółki o nazwie Valzek.

Jednocześnie podkreślamy, że Celon Pharma S.A. nigdy nie współpracowała ze wspomnianym dostawcą w zakresie jakiejkolwiek substancji czynnej stosowanej przy wytwarzaniu swoich produktów. Spółka Celon Pharma S.A. pozyskuje substancję czynną od innego, w pełni skwalifikowanego wytwórcy. Oznacza to, że walsartan zastosowany w produkcie Valzek spełnia odpowiednie wymagania jakościowe, jest bezpieczny, a sam produkt dostępny dla pacjentów w całej Polsce.

W związku z tym, Spółka Celon Pharma S.A., która jest podmiotem z wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu produktu Valzek deklaruje, że w chwili obecnej jest w pełni przygotowana, aby pomóc pacjentom i odpowiedzieć na zwiększone  zapotrzebowanie rynku na lek z substancją czynną walsartan.

W zaistniałej sytuacji bardzo ważne jest zniwelowanie skutków zaistniałej sytuacji rynkowej dla leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów w całej Polsce.  Dlatego też, apelujemy o precyzyjne informowanie opinii publicznej oraz środowiska profesjonalistów na temat zaistniałej sytuacji rynkowej, również w zakresie obecności na rynku preparatów zawierających walsartan, pochodzący z innych źródeł,  które są bezpieczne i dostępne dla nich w całej Polsce.

Pełna treść oświadczenia w formie pdf.