Iwona Giedronowicz – CFO, członek Zarządu Celon Pharma S.A.

Od wielu lat zarządza strukturami finansowo-księgowymi. Koordynuje i nadzoruje system księgowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2007 jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Doradców Podatkowych. W latach 1997-2001 Iwona Giedronowicz zajmowała stanowisko kierownika działu rachunkowości w Finanspol. Przez wiele lat była odpowiedzialna za pion finansowo-księgowy w Tebodin Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kolejno w Celon Pharma Sp. z o.o. oraz w Celon Services Sp. z o.o.