Centrum Badawczo Rozwojowe

Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
Sekretariat
e-mail: mailresearch@celonpharma.com

Dział Chemii Medycznej

Krzysztof Dubiel - Kierownik Działu Chemii Medycznej
e-mail: mailkrzysztof.dubiel@celonpharma.com

Dział Badań Przedklinicznych

Jerzy Pieczykolan - Kierownik Działu Badań Przedklinicznych
e-mail: mailjerzy.pieczykolan@celonpharma.com

Dział Rozwoju Produktów Leczniczych

ul. Główna 48
05-152 Kazuń Nowy
tel.: 22 751 59 33 wew. 401
Sekretariat
Paulina Gruszka
e- mail: mailinfo@celonpharma.com
Ewa Tratkiewicz - Kierownik Działu Rozwoju Produktów Leczniczych
e-mail: 
mailewa.tratkiewicz@celonpharma.com

Sprawdź jak do nas dojechać

3

1
2
3
4