Zarząd Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A.:

Dr Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

maciejw_small
Założyciel oraz Prezes Zarządu spółki Celon Pharma S.A., Prezes Zarządu Novazil Therapeutics i Celon Services, a także Prezes Zarządu notowanej na giełdzie spółki Mabion S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stypendysta naukowy University New of Lisbon w Portugalii. Swoją wiedze pogłębiał na studiach MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Minnesoty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych dotyczących klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce.

 

Bogdan Manowski - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu Celon Pharma S.A.

bogdanm_small
Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista z zakresu finansów i bankowości. W roku 1999 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie (MBA) Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-2001 związany był ze spółką farmaceutyczną Eli Lilly Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Następnie pracował w Dziale Informacji Handlowej w GSK Commercial Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.

 

Iwona Giedronowicz - Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma S.A.

iwonag_small
Od wielu lat zarządza strukturami finansowo-księgowymi. Koordynuje i nadzoruje system księgowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2007 jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Doradców Podatkowych. W latach 1997-2001 Iwona Giedronowicz zajmowała stanowisko kierownika działu rachunkowości w Finanspol. Przez wiele lat była odpowiedzialna za pion finansowo-księgowy w Tebodin Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kolejno w Celon Pharma Sp. z o.o. oraz w Celon Services Sp. z o.o.