Raport bieżący nr 19/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r.      

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iżCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 18/2020 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Data sporządzenia: 2020-05-19 Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków RadyCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 17/2020 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r.

Data sporządzenia: 2020-05-20 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 19 maja 2020 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje,Czytaj dalej »

Raport bieżący 16/2020 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 19.04.2020 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.  Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło,Czytaj dalej »

Młodszy naukowiec – ADMET&Proteo

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1.1, 1.2 i 4.1 oraz programu strategicznego STRATEGMED – ogłaszamy rekrutację na stanowisko MŁODSZEGO NAUKOWCA w Zespole Analitycznym ADMET & Proteo, Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A. Główne zadania: planowanie i prowadzenie prac analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru metod i systemówCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2020 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 19 maja 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 19 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazujeCzytaj dalej »

Największy i najbardziej zaawansowany innowacyjny pipeline w Polsce z potencjałem światowej komercjalizacji, wsparty dobrą dynamiką sprzedaży produktów w kraju i na świecie.

Ponad 9,4 mln PLN zysku netto w Q12020, wzrost sprzedaży krajowej o 16%, a eksportowej o 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2019. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosły 30,9 mln PLN. Objęły sprzedaż produktów w Polsce na poziomie 26,8 mln PLN oraz 4,1 mln PLN z eksportu. Wynik odzwierciedla wzrost  sprzedażyCzytaj dalej »