4 projekt w rozwoju klinicznym – GPR40 ze zgodą URPLWMiPB na rozpoczęcie badań.

29 kwietnia 2020 r., otrzymaliśmy pozytywną decyzję  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla  innowacyjnego agonisty receptora GPR40 – CLP207280. Program kliniczny będzie prowadzony w terapii chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu II oraz neuropatiach cukrzycowych. Celem badania będzie określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku, a także jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym orazCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2020 – Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7)

Data: 04.05.2020 r., godz. 11:32 Temat: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu Spółki (STEP7) Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu „SerotoninergicznaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 12/2020 K  – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.        

Data sporządzenia: 2020-04-30, godz. 15:56 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pana Jacka Glinki, powołanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład ZarząduCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2020 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Data: 29.04.2020 r., godz. 14.56 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, żeCzytaj dalej »

Raport bieżący 12/2020 Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 29.04.2020 r., godz. 12.43 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o powołaniu, z dniem 1 czerwca 2020 r. w skład Zarządu Pana Jacka Glinki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Jacek Glinka podczasCzytaj dalej »

Raport bieżący 11/2020 Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 29.04.2020 r., godz. 12:37 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o odwołaniu z dniem 29 kwietnia 2020 r. Pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Zarządu Spółki. Pan Bogdan Manowski sprawował funkcję członkaCzytaj dalej »