Celon Pharma inicjuje strategiczny program terapeutyczny na COVID19

Testom w pierwszym etapie, poddane zostaną już istniejące i dopuszczone do obrotu terapie oraz ich kombinacje, a które w następnym etapie zostaną poddane testom in vivo w modelu zwierzęcym i rozpoczną ograniczone testy kliniczne. Kolejnym celem  programu jest opracowanie innowacyjnego leku, który wykazywałby jeszcze większy potencjał terapeutyczny w hamowaniu rozwoju wirusa SARS-Cov-2 i innych koronawirusów.Czytaj dalej »

Raport bieżący 6/2020 – Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19.

Tytuł: Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 Data: 17.03.2020, 13:42 Podstawa prawna: art 17. MAR – informacje poufne Zarząd Celon Pharma informuje, że w dniu 17 marca 2020 r., zainicjował strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19. Program ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie dostępnej literatury,Czytaj dalej »

Celon Pharma zamierza wytwarzać testy do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2

Polska Spółka wykorzysta możliwości diagnostyki molekularnej jakie dają jej własne laboratoria badawczo-rozwojowe do wdrożenia produkcji testów typu one step qRT-PCR. Testy te są rekomendowane przez WHO do diagnostyki m.in koronawirusa. Nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe Celon Pharma S.A. zostało zaprojektowane jako zintegrowane środowisko, w którym przewidziano możliwości przeprowadzania diagnostyki molekularnej, w tym w klasie BCSL-3 dlaCzytaj dalej »

Raport bieżący 5/2020 Komunikat w zakresie rozwoju i wdrożenia wysokowydajnego testu qRT-PCR do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2

Data: 13.03.2020, godz. 12:45 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku, podjął decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów do diagnostyki qRT-PCR w nowopowstających laboratoriach Spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo Rozwojowym. Decyzja ta podjęta została na podstawieCzytaj dalej »