Obszary terapeutyczne

Małe Molekuły

Biopodobne

Wskazania

Cel molekularny

Research

Rozwój przedkliniczny

Rozwój kliniczny

Guzy lite
Inhibitory FGFR
Guzy lite/hematologiczne
Inhibitor UBA1
Guzy lite/hematologiczne
Inhibitory MER
MER
Zaburzenia behawioralne
Inhibitor 5HT6
Depresja lekooporna
Esketamina
Schizofrenia/choroba Huntingtona
Inhibitor PDE10a
Depresja
Agonista TrkB
Astma/POChP
Inhibitor PI3Kδ
Astma/łuszczyca
Inhibitor JAK/ROCK
Cukrzyca
Agonista FGF
Cukrzyca/otyłość
Agonista GPR40
Biopodobne
CHO (Lucentis)