Polityka środowiskowa

Strategia CELON PHARMA S.A opiera się na kształtowaniu równowagi pomiędzy społeczeństwem, gospodarką a zasobami środowiska przyrodniczego. Zapewniając stały postęp gospodarczy staramy się odpowiadać potrzeby współczesnego społeczeństwa, nie zapominając o możliwościach przyszłych pokoleń.

Troska o środowisko przejawia się na każdym etapie realizacji projektów CELON PHARMA S.A. – począwszy od zakupów, audytu dostawców i wykonawców, kończąc na wdrażaniu innowacyjnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii. Wierzymy, że nasza dbałość o aspekty środowiskowe ma bezpośrednie przełożenie na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa i rozwój gospodarczy kraju.

Polityka środowiskowa CELON PHARMA S.A. jest realizowana poprzez:

  • zmniejszanie zużycia wody i energii,
  • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody,
  • wykorzystanie gospodarcze produktów ubocznych i odpadów oraz zmniejszanie ilości odpadów unieszkodliwianych.

W CELON PHARMA S.A. respektujemy krajowe i unijne przepisy prawa oraz wdrażamy procedury i metody postępowania, które są niezbędne dla konsekwentnego zarządzania zgodnego z zasadami ochrony środowiska, czego dowodem jest wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normę ISO 14001.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona środowiska jest w dużej mierze uzależniona od technologii, jakie wykorzystujemy. Dlatego dążymy do realizacji innowacyjnych celów technologicznych, produktowych i procesowych. Jednym z nich jest budowa nowoczesnego obiektu produkcyjnego z częścią badawczo-rozwojową. Rozwiązania polegające na wdrożeniu najnowszej generacji procesów technologicznych pozwolą na zmniejszenie poboru energii przy codziennym funkcjonowaniu firmy. Obiekt wyposażony będzie m.in. w system solarów słonecznych, które pozwolą na korzystanie
ze źródeł odnawialnej energii.

Edukacja środowiskowa pracowników

Zarząd CELON PHARMA S.A. dokłada wszelkich starań, aby pracownicy znali i respektowali zasady polityki środowiskowej firmy i byli świadomi współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Promowanie proekologicznych zasad wśród pracowników stwarza dodatkowo szansę przeniesienia ich na grunt prywatnego życia oraz dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznego postrzegania świata. Dla CELON PHARMA S.A. jest to bezsprzeczny dowód potwierdzający zasadność
i użyteczność ekonomiczną wprowadzanych rozwiązań organizacyjnych.

W CELON PHARMA S.A. mamy świadomość, iż pozytywny wpływ na środowisko naturalne mają przełożenie również inne pozytywne korzyści, do których zaliczyć należy m.in.: społeczną akceptację funkcjonowania przedsiębiorstwa, podniesienie renomy wśród klientów, podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach partnerów, motywację pracowników, minimalizację kosztów działań firmy (np. poprzez minimalizację ilości i kosztu utylizacji wytwarzanych odpadów, ograniczenie zanieczyszczeń etc.), zaostrzenie norm dotyczących ochrony środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, tworzenie nowych produktów i technologii, a nawet nowych rynków opartych na procesach przyjaznych środowisku.