Pytanie o lek

Informacji dotyczącej dostępności produktów leczniczych, reklamacji aptekom i hurtowniom udziela Pracownik Działu Sprzedaży i Marketingu: 
produkty@celonpharma.com, tel: 882-149-533 

Ogrodowa 2A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Bogdan Manowski
e-mail: bogdan.manowski@celonpharma.com

Kierownik produktu – linia oddechowa, onkologiczna i psychiatryczna
Małgorzata Fijak
e-mail: malgorzatag@celonpharma.com