Władze spółki

Dr Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu Celon Pharma S.A

Założyciel oraz Prezes Zarządu spółki Celon Pharma S.A., Prezes Zarządu Novazil Therapeutics i Celon Services, a także Prezes Zarządu notowanej na giełdzie spółki Mabion S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stypendysta naukowy University New of Lisbon w Portugalii. Swoją wiedze pogłębiał na studiach MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Minnesoty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych dotyczących klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce. W Celon Pharma S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządy Spółki i odpowiada za badania i rozwój leków.

Jacek Glinka - Wieprezes Zarządu Celon Pharma S.A.

W latach 2004 – 2006 oraz 2010 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa SA, sprawował też funkcję członka Rad Nadzorczych ZF Polpharma SA, Medana SA, Herbapol SA, Polfa Lublin SA czy ZT Kruszwica SA. W latach 2013 – 2018 piastował funkcję President Europe w Mylan, łącząc to ze stanowiskiem Prezydenta, a następnie Wice-Prezydenta i Skarbnika w Medicines For Europe (2015 – 2018).

Iwona Giedronowicz - Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma S.A.

Od wielu lat zarządza strukturami finansowo-księgowymi. Koordynuje i nadzoruje system księgowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2007 jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Doradców Podatkowych. W latach 1997-2001 Iwona Giedronowicz zajmowała stanowisko kierownika działu rachunkowości w Finanspol. Przez wiele lat była odpowiedzialna za pion finansowo-księgowy w Tebodin Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kolejno w Celon Pharma Sp. z o.o. oraz w Celon Services Sp. z o.o. W Celon Pharma jest odpowiedzialna za pracę działu Administracja i Finanse.

Rada Nadzorcza Spółki Celon Pharma S.A.:

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki związane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie (Łomianki).

Robert Rzemiński - Przewodniczący  Rady Nadzorczej

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od ponad dwudziestu lat związany zawodowo z branżą farmaceutyczną. Posiada doświadczenie w produkcji, QA&QC, rozwoju produktu, badaniach klinicznych, rejestracji, marketingu produktów leczniczych,  inwestycjach kapitałowych oraz M&A w obszarach healthcare.

W latach 1997-­2004 związany z  Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym Jelfa S.A. - od 2001 do 2004 roku pełnił funkcję Członka Zarządu tej spółki.  Od 2005 do 2009 roku  Członek Zarządu i Prezes OINPHARMA Sp. z o. o.
W latach 2007-2014 był partnerem inwestycyjnym i Członkiem Zarządu funduszu kapitałowego  MCI.BioVentures, gdzie był odpowiedzialny za wiele inwestycji w spółki sektora life sciences, oraz m.in. pełnił funkcję Członka Zarządu Genomed S.A. i Wiceprezesa Zarządu Biotech Varsovia Pharma oraz funkcje w Zarządach szeregu innych spółek z branży. Twórca i inwestor w spółki  IT z obszaru farmacji.

Obecnie Robert Rzemiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Pharmtek CG Sp. z o.o.

Dr Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kowalczewski jest doktorem nauk ekonomicznych. W 1995 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki, kierunek Bankowość. W roku 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w latach 1993-1999 w CDM Pekao S.A. jako Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego,  w latach 1995-2000 w Szkole Głównej Handlowej na stanowisku pracownik naukowy, w latach 2000-2004 w Millennium Dom Maklerski S.A., jako Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej, od 2004 roku w Mercurius Financial Advisors Sp. z o. o., od 2006 roku również w Mercurius Dom Maklerski Sp. z o. o. - pełniąc funkcję Prezesa Zarządu tych spółek.

Ponadto Michał Kowalczewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ATM Grupa S.A., Work Service S.A., Noble Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., Altus TFI S.A., a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Emperia Holding S.A.i Develia S.A. Od 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Od 2005 roku związana ze Spółką Celon Pharma S.A., gdzie pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Administracyjnych w dziale badawczo-rozwojowym. Ma wykształcenie średnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami. W latach 1993-­1995 zajmowała stanowisko Account Supervisor w Soni Ltd. z siedzibą w Londynie. W latach 1995­-1998 pracowała jako pośrednik obrotu nieruchomości. W latach 1998­-2001 prowadziła indywidualną działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami.

Artur Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Od 2013 roku jest zatrudniony w Celon Pharma S.A., początkowo na stanowisku Technika Analityka, a następnie od 2015 roku - Specjalisty Technika Analityka. Ma wykształcenie wyższe. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Novazil Therapeutics Sp. z o.o.

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji - region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel - wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2020 pracował jako Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. strategii.

Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Ponad 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.