Władze spółki

Dr Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu Celon Pharma S.A

Założyciel oraz Prezes Zarządu spółki Celon Pharma S.A., Prezes Zarządu Novazil Therapeutics i Celon Services, a także Prezes Zarządu notowanej na giełdzie spółki Mabion S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stypendysta naukowy University New of Lisbon w Portugalii. Swoją wiedze pogłębiał na studiach MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Minnesoty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych dotyczących klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce. W Celon Pharma S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządy Spółki i odpowiada za badania i rozwój leków.

Bogdan Manowski - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu Celon Pharma S.A.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista z zakresu finansów i bankowości. W roku 1999 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie (MBA) Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-2001 związany był ze spółką farmaceutyczną Eli Lilly Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Następnie pracował w Dziale Informacji Handlowej w GSK Commercial Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w spółce Celon Pharma, gdzie odpowiedzialny jest za nadzór nad sprzedażą leków

Iwona Giedronowicz - Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma S.A.

Od wielu lat zarządza strukturami finansowo-księgowymi. Koordynuje i nadzoruje system księgowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2007 jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Doradców Podatkowych. W latach 1997-2001 Iwona Giedronowicz zajmowała stanowisko kierownika działu rachunkowości w Finanspol. Przez wiele lat była odpowiedzialna za pion finansowo-księgowy w Tebodin Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kolejno w Celon Pharma Sp. z o.o. oraz w Celon Services Sp. z o.o. W Celon Pharma jest odpowiedzialna za pracę działu Administracja i Finanse.

Rada Nadzorcza Spółki Celon Pharma S.A.:

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki związane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie (Łomianki).

Robert Rzemiński - Przewodniczący  Rady Nadzorczej

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat związany z  Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym JELFA S.A. Od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję prezesa zarządu OINPHARMA Sp. z o.o., a w latach 2007-2013 funkcję wiceprezesa zarządu Bioventures Partners Sp. z o.o.

Dr Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi instytucjami finansowymi – inwestorami na polskim rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o. oraz Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.

Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami. Od 2005 r. związana ze Spółką Celon Pharma S.A., gdzie pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Administracyjnych w dziale badawczo-rozwojowym.

Artur Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Od 2013 r. jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Spółki Celon Pharma S.A. na stanowisku Specjalisty Technika Analityka. W latach 2014-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Novazil Therapeutics Sp. z o.o.

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i rachunkowość) oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe). W latach 1999-2015 pracował w Deutsche Bank, Credit Suisse, Grupie Telekomunikacja Polska S.A. oraz w Emitelu. Obecnie zawodowo, od 2015 roku, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz jednocześnie Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".