Raport bieżący 1/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku:

- raport roczny za 2023 rok - 24.04.2024 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 22.05.2024 r.

- raport półroczny za I półrocze 2024 roku - 18.09.2024 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 20.11.2024 r.