1.4 i 4.1

CELON PHARMA Sp. z o.o.
Uzyskała wsparcie na realizacje projektów
pt.:
  • „Innowacyjny lek przeciwnowotworowy hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego  AP-1.”
  • „Doustny innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z  zaburzeniami czynności receptora NMDA”
  • „Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika   transkrypcyjnego STAT3”
  • „Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób neurodegeneracyjnych hamujący fosforylację białka TAU”
  • „Innowacyjny lek przeciwnowotworowy hamujący aktywność kinazy PKL1”
  • „Innowacyjny lek doustny ograniczający syntezę tłuszczów w organizmie poprzez inhibicję enzymów DGAT-1”
  • „Innowacyjny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych   wykazujących ekspresję WNT-2”
  • „Innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności  białka kotransportera  sodowo-glukozowego (SGLT-2)”
  • „Innowacyjny lek przeciwnowotworowy oddziałujący na szlak WNT/β-katenina”
  • „Opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w   zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym ”
w ramach Działania:
1.4: „Wsparcie projektów celowych”
 4.1: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka
 „ Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”