Badania i rozwój

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. W naszych laboratoriach badawczych obecnie rozwijamy kilkanaście projektów leków innowacyjnych, które mogą w przyszłości stać się odpowiedzią terapeutyczną na wciąż niezaspokojone potrzeby medyczne pacjentów na całym świecie.

Kontakt w sprawie współpracy związanej z komercjalizacją portfolio naszych leków innowacyjnych: [email protected]

Zapytaj o współpracę w zakresie komercjalizacji portfolio naszych leków innowacyjnych.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celon Pharma S.A. Ogrodowa 2a, Kiełpin, 05-092 Łomianki
  • W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie zgłoszenia oraz monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody
   – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego