Badania i rozwój

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny marketing własnych produktów. Nasze leki pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.

Poznaj nasz pipeline

Tworzymy innowacyjne leki,
które zmienią życie pacjentów
na całym świecie

Publikacje

Zobacz nasze
publikacje i artykuły

Dofinansowane projekty

 • SALMEX
  Opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym
 • GRAPPA
  Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bóluCzytaj dalej »
 • JAK 3.o
  Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapiiCzytaj dalej »
 • COVID
  Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych
 • LINDA
  Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPACzytaj dalej »
 • JAK 2.0.
  Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapiiCzytaj dalej »
 • STEP 7
  Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)
 • CBITE
  Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów
 • CITY
  Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapiiCzytaj dalej »
 • BAAP
  Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata naCzytaj dalej »
 • KICHAI
  Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym.
 • TrackB
   Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB  w terapii chorób układu nerwowego.
 • UBA
  Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów.
 • AMDBP
  Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny leku biopodobnego opartego oCzytaj dalej »
 • GATE
  Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II
 • FAIND
  Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1.
 • DISK
  Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej.
 • PIKCel
  Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinaz lipidowych jako kandydata w terapii sterydoopornych i ciężkich postaci chorób płuc o podłożuCzytaj dalej »
 • NoteSzHD
  Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych
 • NATco
    Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych
 • CELONKO
    Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR
 • JAKSON
  Selektywny inhibitor kinaz JAK/ROCK w terapii chorób o podłożu immunologicznym
 • (brak tytułu)
  Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczo Rozwojowego

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny i profesjonalny marketing własnych produktów. Nasz leki pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie. Środki finansowe na badania i rozwój pozyskujemy ze sprzedaży naszych własnych produktów, środków pochodzących z rynku kapitałowego.

Dużym atutem Celon Pharma S.A. jest silne zaplecze badawczo-rozwojowe, które pozwala nam tworzyć zupełnie nowe klasy skutecznych leków. Dział badawczo-rozwojowy Celon Pharma S.A. tworzy ponad 160 naukowców, spośród których 1/3  posiada tytuł doktora biologii molekularnej, farmacji lub chemii.