Kontakt

Siedziba rejestrowa Spółki

Ogrodowa 2a
05-092 Łomianki/Kiełpin

Zakład Wytwórczy, Magazyn, Centrum Badawczo-Rozwojowe

Marymoncka 15
05-152  Kazuń Nowy

Działania niepożądane