Raport bieżący 10/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom finansowym Spółki za 1 kwartał 2023 roku. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 25 maja 2023 r. o godz. 9:30. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Raport bieżący 9/2023 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy 

Data sporządzenia: 2023-05-17 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.  Temat: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  Treść raportu:  Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dlaCzytaj dalej »

Raport bieżący 7/2023 – Wygranie przetargu na dostawy produktów Spółki do krajów Zatoki Perskiej

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. Spółka powzięła informację od Glenmark Pharmaceuticals Ltd. z siedzibą w Indiach („Glenmark”) o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego przez Radę Zdrowia Zatoki Perskiej (Gulf Health Council) na dostawy produktu będącego kombinacją flutykazonu z salmeterolem w inhalatorze suchego proszku (sprzedawanego w Polsce pod nazwą Salmex), na terenie Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Omanu i Kataru, w których wytwórcą i dostawcą produktu na ww. rynki będzie Celon Pharma S.A.

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom finansowym Spółki za 2022 rok. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 27 kwietnia 2023, o godz. 10:00. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Raport bieżący 6/2023 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki za rok 2022

Data sporządzenia: 2023-04-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki za rok 2022 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęłaCzytaj dalej »

Raport bieżący 5/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 rok. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2023 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 25 styczniaCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2023 – Odwołanie osoby zarządzającej

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 12 kwietnia 2023 r. Pana Jacka Glinki ze stanowiska członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Spółki.

Celon Pharma na 19th Precision In Drug Discovery & Preclinical Summit

W dniach 3-4 kwietnia w Amsterdamie odbyła się konferencja PDDP Europe 2023. Wydarzenie dotyczyło postępów i najnowszych trendów badawczych w rozwoju innowacyjnych związków jako potencjalnych kandydatów na lek, projektowaniu leków oraz technologii i metodą syntezy. W konferencji wzięła udział Mariola Stypik – Starszy Chemik Medyczny Celon Pharma. Wygłosiła wykład pod tytułem „CPL302415 – active andCzytaj dalej »