Raport bieżący 50/2021 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem – Prezesem Zarządu Celon Pharma S.A. powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki.

Raport bieżący nr 49/2021 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pani Doroty Zwolińskiej, powołanej w dniu 30 listopada 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu Spółki z dniem 15 grudnia 2021 r.

Raport bieżący 49/2021 – Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji z dniem 30 listopada 2021 r. Pani Iwony Giedronowicz ze stanowiska członka Zarządu Spółki. Pani Iwona Giedronowicz sprawowała funkcję członka Zarządu Spółki i Dyrektor Finansowej od 2014 r.

Raport bieżący 48/2021 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na komercyjne badania kliniczne pn. „Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA” (ABM/2021/5), został zakwalifikowany do dofinansowania.

Raport bieżący 47/2021 – Rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy tego związku.

Raport bieżący 46/2021 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej warrantów subskrypcyjnych Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Data: 8.11.2021, godz. 9:31. Treść raportu:                                   Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2021 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Jacka Glinki, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o objęciu przez niego,Czytaj dalej »