Raport bieżący 10/2024 – Objęcie przez  Ministra Zdrowia refundacją produktu leczniczego Spółki – Zarixa (Rivaroxabanum)Raport bieżący 10/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 Celon Pharma S.A. („Spółka”) z dnia 18 kwietnia 2024 r. dotyczącego wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego Zarixa (Rivaroxabanum), Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu decyzji z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie objęcia przez Ministra Zdrowia refundacją Zarixa (Rivaroxabanum) kapsułki twarde 10 mg, 15 mg i 20 mgCzytaj dalej »

Raport bieżący 9/2024 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023.-31.12.2023

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 24 maja 2024 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r. („ZWZ”) oraz projekty uchwał, w związku z otrzymaniem raportuCzytaj dalej »

Raport bieżący 8/2024 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2023Raport bieżący 8/2024

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 24 maja 2024 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”)Czytaj dalej »

Raport bieżący 7/2024 – Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy              

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 23 maja 2024 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Celon Pharma S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki co do wypłaty dywidendy, o której mowa w ww. raporcie nr 5/2024.

Raport bieżący 6/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 roku na godzinę 9.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Raport bieżący 5/2024 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki co do wypłaty dywidendy. Zarząd rekomenduje wypłatę przez Spółkę dywidendy w wysokości 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje Spółki 4 084 520,00 zł, przy czym kwotaCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2024 – Zawarcie umów dotyczących współpracy z Tang Capital w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu dokumentu Term Sheet.

W dniu  4 kwietnia 2024 r., Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Celon”) oraz Tang Capital Management, LLC podpisały niewiążący dokument term sheet („Term Sheet”) określający zasady i warunki  umów dotyczących współpracy pomiędzy Spółką a Tang Capital Management, LLC oraz jej spółkami zależnymi („Tang Capital”), który przewiduje inwestycję spółki Tang Capital w Celon, utworzenie spółki Novohale Therapeutics,Czytaj dalej »

Telekonferencja inwestorska – 23.05.2024 r.

Zapraszamy na telekonferencję z przedstawicielami Spółki Celon Pharma, 23.05.2024 r. (czwartek) o godzinie 13:00. Link do spotkania znajduje się poniżej. Zapraszamy do zadawania pytań: [email protected] Telekonferencja – Celon Pharma – 23052024

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom finansowym Spółki za 2023 rok, która odbędzie się 25.04.2024 o godz. 10:00. LINK – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania LINK do raportu: Raporty okresowe – Celon Pharma

Raport bieżący 3/2024 – Przekazanie informacji o wprowadzeniu produktu leczniczego ZARIXA do regulatorów rynku farmaceutycznego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 Celon Pharma S.A. („Spółka”) z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych”) o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jednego z produktów Spółki w kategorii leków generycznych z obszaru kardiologicznego, Zarząd Spółki informujeCzytaj dalej »