Aktualności

Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich (11/30/2017) - Procedura objęła swoim zasięgiem: Szwecję, Finlandię, Norwegię, Danię oraz Islandię. Partnerem biznesowym Spółki w procesie rejestracji i dystrybucji produktu na rynki objęte procedurą jest Glenmark. Kraje objęte procedurą skandynawską wydały pozytywne decyzje o zaakceptowaniu przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej. Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.: To ważny dla …
Maciej Wieczorek laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (11/17/2017) - Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. otrzymał indywidualną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Nagroda została wręczona podczas „Kongresu 590” w Rzeszowie. Jest to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane od 14 lat przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie tych najlepszych. W skład Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej …
Dr Jerzy Pieczykolan na Kongresie Świata Przemysłu Farmaceutycznego (11/7/2017) - Kierownik Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma był prelegentem 9. Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Tematem jego wystąpienia były Szanse rozwoju innowacyjnych terapii w Polsce w świetle globalnych trendów w obszarze R&D.   Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego jest corocznym, międzynarodowym spotkaniem branży farmaceutycznej, organizowanym przez Wydawnictwo Farmacom – wydawcę kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”. Kongres …
Celon Pharma S.A. z pozytywną rekomendacją NCBiR w zakresie dofinansowania rozwoju innowacyjnego kandydata na lek w zakresie leczenia cukrzycy typu II (10/23/2017) - Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Bardzo się cieszymy. Nasz wniosek został wysoko oceniony pod względem merytorycznym i zajął wysoką pozycję rankingową. To obecnie ważny dla nas projekt w obszarze chorób metabolicznych. Przed nami w pierwszej kolejności badania toksykologiczne, a po ich zakończeniu złożenie wniosku o pierwsze podanie …
dr Maciej Wieczorek na konferencji – Technologie Przyszłości – Biotechnologia (10/19/2017) - Prezes Celon Pharma S.A. był gościem debaty ekspertów w trakcie konferencji: Technologie Przyszłości - Biotechnologia, która odbyła się 19 października br. w Pałacu Prezydenckim poświęconej roli biotechnologii i perspektywach jej rozwoju w Polsce. Jesteśmy tutaj bo wierzymy w biotechnologię, bo ona da nam możliwość  wyjścia na świat. Mając technologię i …
Informacja Zarządu Celon Pharma S.A. (10/9/2017) - Szanowni Państwo, W związku z informacjami przekazanymi w dniu wczorajszym przez Spółkę Selvita S.A. dotyczącymi wstrzymania programu klinicznego leku SEL24 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że zaistniała sytuacja wpisuje się naturalnie w proces tworzenia innowacyjnych produktów leczniczych, co pokazują liczne przykłady projektów klinicznych prowadzonych na rynkach amerykańskim czy europejskim. Jednocześnie …
Celon Pharma S.A. na XXIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (10/2/2017) - Wydarzenie obejmowało szeroki zakres zagadnień podejmowanych w badaniach naukowych w odpowiedzi na wyzwania stawiane współczesnej farmacji.    W jego trakcie Mikołaj Matłoka – Lider Grupy Badawczej Neuropsychiatria w Celon Pharma S.A. zaprezentował uczestnikom zagadnienia związane z rozwojem innowacyjnych leków we wskazaniach neuropsychiatrycznych. Jego prezentacja obejmowała m.in. trzy projekty w tym obszarze …
Wywiad z dr Maciejem Wieczorkiem w inwestorzy.tv (9/28/2017) - Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. był gościem programu Profit. Odpowiadał na pytania Agnieszki Zaręby dotyczące wyników w I półroczu 2017, obecności na rynkach międzynarodowych oraz strategii światowej komercjalizacji innowacyjnego portfolio Spółki. Zapraszamy do obejrzenia materiału.
Zapis telekonferencji internetowej z przedstawicielami rynku kapitałowego (9/26/2017) - Zapraszamy do zapoznania się z zapisem i prezentacją z telekonferencji internetowej Spółki z dnia 25.09.2017 r. wraz z sesją pytań. Zapis telekonferencji 
GG Parkiet – o wynikach finansowych spółki i planach na najbliższe miesiące (9/22/2017) - Publikacja poświęcona wynikom finansowym spółki w I półroczu 2017 r. oraz planom spółki w zakresie rozwoju klinicznego wybranych kandydatów na lek. Dr Maciej Wieczorek: Na naszych lekach generycznych zanotowaliśmy sprzedaż podobną do tej sprzed roku, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na wynik finansowy w pierwszym półroczu miał wpływ brak płatności …
Stabilne przychody i dobra dynamika sprzedaży Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r. (9/20/2017) - Spółka opublikowała Raport Okresowy za I półrocze 2017 r. Całościowa wygenerowana przez Spółkę wartość sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto, a zysk netto ponad 13 mln; Sprzedaż specjalistycznych produktów leczniczych, będących liderami w swoich kategoriach terapeutycznych na polskim rynku osiągnęła 10% dynamikę wzrostu, w ujęciu wolumenowym; …
Celon Pharma S.A. z sesją posterową na ESMO 2017 (9/19/2017) - Poster: Design and development of potent E1 ubiquitin activating enzyme inhibitor, CPL-410-005, as novel anticancer therapy - zaprezentowany został przez lidera grupy badawczej onkologia dr Aleksandrę Stańczak na tegorocznej, największej europejskiej konferencji onkologicznej. Spotkanie European Society of Medical Oncology, odbyło  się w Madrycie w dniach 9-12 września.  Wzięło w nim …
Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego w Kazuniu Nowym przez Celon Pharma S.A. (8/25/2017) - Celon Pharma S.A. otrzymała ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę CBR zlokalizowanego w Kazuniu Nowym. Całkowity koszt budowy budynku i wyposażenia CBR w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne (bez uwzględnienia poniesionych dotychczas kosztów zakupu gruntu) szacowany jest na ok. 77 mln zł, z czego kwota ok. …
Celon Pharma S.A. sfinalizowała umowę z Plexus Ventures (8/7/2017) - Zgodnie z zapisami Umowy Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na leki oraz zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami. W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw …
Celon Pharma S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę CBR (7/27/2017) - 26 lipca br. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Naukowo-Badawczego - nowoczesnego obiektu, w którym zintegrowane zostaną m.in. projekty innowacyjne Spółki.  Łączny koszt inwestycji to ok. 80 mln PLN. Budowa CBR zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w trakcie pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. …
Celon Pharma S.A. z pozytywną oceną i rekomendacją dofinansowania z NCBiR dla 3 projektów rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych (7/10/2017) - Wnioski przeszły pełną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i zostały wskazane  spośród łącznie 23 zgłoszonych w ramach konkursu, do dofinansowania ramach programu InnoNeuroPharm.   dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:  Programy sektorowe to bardzo ważne narzędzie wspierania  działalności badawczo-rozwojowej całej naszej branży w Polsce. Wysoka ocena złożonych …
Dr Aleksandra Stańczak na otwarciu onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Warszawie (7/3/2017) - 29 czerwca br. w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie otworzono pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz. W trakcie sesji naukowej wydarzenia dr Aleksandra Stańczak - lider grupy badawczej Onkologia,  przedstawiła projekt: Celonko - innowacyjna terapia anty-FGFR dla chorych na raka pęcherza moczowego, raka płuca i raka …
Wyróżnienie Diament Forbesa w rękach Celon Pharma S.A. (6/23/2017) - Celon Pharma S.A. została wyróżniona w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln i sklasyfikowana w całości rankingu na miejscu 10. w województwie mazowieckim. Diamenty Forbesa to wyróżnienia dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju. Nagrodę w imieniu spółki odebrała Iwona Giedronowicz, Dyrektor Finansowa, Członek …
Konferencja ARP z udziałem Celon Pharma S.A. (6/21/2017) - 19 czerwca br. dr Maciej Wieczorek na zaproszenie Agencji Rozwoju Przemysłu wziął udział w spotkaniu Quo vadis medycyno. Rynek farmaceutyczny i perspektywy jego rozwoju. W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli firm farmaceutycznych, związków branżowych i funduszy VC dyskutowano na temat efektywnych instrumentów finansowania innowacji w farmacji oraz roli środków publicznych …
Film ze spotkania dla inwestorów – 15.05.2017 r. (5/29/2017) - 15 maja br. odbyło się spotkanie Celon Pharma S.A. z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi. Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania:
Raport Roczny Celon Pharma S.A za 2016 (4/20/2017) - Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Celon Pharma S.A. za 2016 rok. [Pobierz]
Celon Pharma S.A. wśród Rekinów Biznesu (3/29/2017) - Celon Pharma S.A. została nagrodzona w kategorii Debiut Roku 2016, podczas Gali Rekiny Biznesu 2016. Statuetkę w imieniu Spółki odebrała Iwona Giedronowicz, CFO, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. Rekiny Biznesu to nagrody inwestorzy.tv. przyznawane przedsiębiorstwom i reprezentantom świata biznesu, którzy przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Wyróżnienia i nagrody …
IPO Celon Pharma S.A. wyróżnione w Giełdowym Podsumowaniu Roku 2016 (3/22/2017) - Celon Pharma S.A. została laureatem kolejnej nagrody przyznawanej liderom rynku kapitałowego - Podsumowania Giełdowego Roku 2016. Spółka otrzymała statuetkę Byka w kategorii: Nagroda za największą wartość pierwszej oferty publicznej akcji w 2016 roku. Nagrodę w imieniu Spółki odbierał Bogdan Manowski, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. , Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. …
Celon Pharma S.A. nagrodzona za najlepszy giełdowy Debiut Roku 2016 (3/15/2017) - Celon Pharma S.A. została laureatem  nagrody „Byki i Niedźwiedzie” najstarszych i najważniejszych nagród przyznawanych spółkom giełdowym w kategorii „Debiut roku”. Debiut był dla nas jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku. Czujemy się zaszczyceni faktem, że kapituła konkursowa Byków i Niedźwiedzi oraz Redakcja Gazety Parkiet doceniła nasz wysiłek i mogliśmy znaleźć …
Konferencja „CePT – Platformą rozwoju innowacyjnej medycyny” z udziałem Celon Pharma S.A. (3/6/2017) - 27 lutego b.r. Celon Pharma S.A. wzięła udział w Konferencji „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii”, która odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr Jerzy Pieczykolan Kierownik Działu Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki wygłosił prelekcję pt. „Od probówki do pacjenta – szanse rozwoju przełomowych terapii w Polsce” oraz wziął …
Spotkanie konsorcjantów projektu badawczego CELONKO (2/23/2017) - 2 lutego br. odbyło się spotkanie konsorcjantów projektu badawczego: Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów – CELONKO. W czasie spotkania przedstawione zostały osiągnięte efekty projektu oraz plany na 2017 rok. Dr n. med. Aleksandra Stańczak, lider Grupy Badawczej Onkologia, Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A., …
Celon Pharma S.A. nominowana do nagrody „Byki i Niedźwiedzie” (2/21/2017) - Spółka uzyskała nominację w kategorii „Debiut roku” i ma szansę na statuetkę „Byka i Niedźwiedzia”. „Byki i Niedźwiedzie” to nagrody Gazety Giełdy „Parkiet” przyznawane corocznie najlepszym spółkom giełdowym oraz instytucjom i organizatorom rynku kapitałowego. Celem wyróżnienia jest promowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku …
Celon Pharma S.A. wśród Diamentów Forbesa 2017 r. (2/17/2017) - Spółka po raz kolejny została wyróżniona w  prestiżowym rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwom w naszym kraju. Na tegorocznej liście Diamentów Forbesa znalazło się blisko 2,4 tys. Firm. Celon Pharma S.A. zajęła 10 miejsce w kategorii średnich firm w województwie mazowieckim i czterdzieste miejsce w zestawieniu ogólnopolskim. W rankingu znalazły …
Celon Pharma S.A. partnerem Projektu SMART-UP Lab (2/15/2017) - Celon Pharma S.A. wspiera uzdolnionych studentów, absolwentów i doktorantów z polskich ośrodków naukowych. Tym razem, jako partner programu SMART-UP Lab, którego celem jest kształcenie młodych przedsiębiorców oraz rozwój innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia i aktywnego życia, gotowych do komercjalizacji. Cenimy młodych ludzi z ambitnymi pomysłami i energią do działania, dlatego …
Celon Pharma S.A. nominowana do nagrody „Mistrz GPW” (12/22/2016) - Lista 16 spółek nominowanych do nagrody została wytypowana przez dziennikarzy i analityków „Pulsu Biznesu" i serwisu Bankier.pl.  Celon Pharma S.A. jest jednym z ośmiu faworytów Pulsu Biznesu. W uzasadnieniu nominacji pod uwagę wzięty został przede wszystkim sukces Spółki związany z debiutem na giełdzie w 2016 roku i szybki wzrost notowań …
Film ze spotkania dla inwestorów – 8.12.2016 r. (12/20/2016) - 8 grudnia br. odbyło się spotkanie Celon Pharma S.A. z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi. Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania:
Prezentacja ze spotkania dla inwestorów (12/12/2016) - 8 grudnia br. odbyło się spotkanie Celon Pharma S.A. z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania: Prezentacja: Celuj w innowację - perspektywa firmy farmaceutycznej na rynku kapitałowym  
Zaproszenie na spotkanie dla inwestorów indywidualnych (11/30/2016) - Spółka Celon Pharma S.A. zaprasza na spotkanie dedykowane inwestorom indywidualnym, które odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godzinie 10:30, w Centrum Giełdowym, przy ulicy Książęcej 4, w sali Imperium (poziom -1). Spotkanie poprowadzi dr Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A. wraz z Zarządem Spółki. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. …
Dr Maciej Wieczorek wśród liderów rankingu Liderzy Biznesu 2016 magazynu Forbes (11/24/2016) - Prezes Celon Pharma S.A. Dr Maciej Wieczorek znalazł się na 3. miejscu rankingu, jako przedstawiciel nowych technologii farmaceutycznych. W wyróżnieniu podkreślone zostało także innowacyjne podejście w budowaniu kapitału firmy Celon Pharma S.A. oraz wysoka rentowność Spółki, która w ubiegłym roku przyniosła 37 mln czystego zysku. Ranking Liderzy Biznesu to zestawienie …
Celon Pharma S.A. nominowana do nagrody Rekiny Biznesu 25-lecia polskiego rynku kapitałowego (11/23/2016) - Rekiny Biznesu to wyróżnienie dla najlepszych spółek i największych osobowości 25-lecia polskiego rynku kapitałowego. Celon Pharma S.A. otrzymała nominację w kategorii Debiut 25-lecia. Nagrody zostaną rozdane 25 listopada br. w trakcie uroczystej gali, w ramach konferencji Capital Market Forum.
Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Celon Pharma S.A. w obszarze chorób zapalnych z dofinansowaniem z NCBiR (11/22/2016) - Projekt „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” otrzymał 21 712 490,32 złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest ewaluacja przedkliniczna i rozwój kliniczny (I i IIa faza badań z udziałem pacjentów) innowacyjnego, opracowanego przez spółkę kandydata na lek w terapii chorób o podłożu …
Celon Pharma S.A. zadebiutowała na GPW (10/17/2016) - W dniu 17 października 2016 roku Celon Pharma S.A. zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kurs akcji na otwarciu w pierwszym dniu notowań wzrósł o 17,58 proc.  Do obrotu na rynku regulowanym GPW w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF, zostało wprowadzonych 15 000 000  akcji zwykłych …
Przydział akcji w ofercie publicznej Celon Pharma S.A. zakończony (9/28/2016) - Spółka pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 15 000 000 akcji nowej emisji serii B. spółka Celon Pharma S.A. pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 16,33 zł. W transzy dla inwestorów indywidulanych dokonano przydziału 2 000 …
Inwestorzy chcą kupić w IPO akcje Celon Pharma S.A. za 1,5 mld zł (9/21/2016) - W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu w pierwszej ofercie publicznej Celon Pharma S.A., prowadzonym przez Mercurius Dom Maklerski, inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji Spółki za ponad 1,5 mld zł, w tym w transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł.  Inwestorzy z entuzjazmem …
Konferencja prospektowa Celon Pharma S.A. – Spółka rozpoczyna IPO (9/13/2016) - 12 września br. odbyła się konferencja prasowa Spółki Celon Pharma S.A. Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu Spółki przedstawili plany biznesowe firmy związane z ofertą publiczną akcji serii B. Zapraszamy do zapoznania się z filmem oraz galerią zdjęć podsumowującą spotkanie.
Oferta publiczna i harmonogram (9/12/2016) - Kapitał Spółki Celon Pharma S.A. dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 …
Konferencja prasowa Celon Pharma S.A. (9/8/2016) - 12 września br. odbędzie się konferencja prasowa Spółki Celon Pharma S.A. Podczas spotkania przedstawiciele zarządu zaprezentują najbliższe plany biznesowe Spółki. Konferencja odbędzie się 12 września o 10:30 w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre przy Grzybowskiej 63 w Sali Panorama na 26 piętrze.  
Celon Pharma S.A. w drodze na giełdę (8/29/2016) - 29 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki, co oznacza, że jej pierwsze notowanie na GPW może odbyć się jesienią tego roku.  Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi …
Spotkanie konsorcjum naukowo-biznesowego w projekcie NoteSzHD (7/27/2016) - 14 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie robocze projektu badawczego: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” – NoteSzHD, którego liderem jest Celon Pharma S.A. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutu Farmakologii PAN, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi …
Celon Pharma S.A. jednym z najpopularniejszych pracodawców w 21 edycji programu Grasz o staż (7/18/2016) - Aż 323 studentów aplikowało na staż do Celon Pharma w ramach programu Grasz o staż. Ze wszystkich kandydatów, którzy dostali się do etapu konkursowego zostały wybrane tylko trzy osoby, które jeszcze w tym roku odbędą staż w Centrum Badawczo-Rozwojowym lub Dziale Administracyjnym spółki Kandydaci składający aplikację do Celon Pharma S.A. …
Międzynarodowy kongres CEBC z udziałem Celon Pharma (7/14/2016) - 18 czerwca b.r. Celon Pharma S.A. wzięła udział w 2nd Central European Biomedical Congress, który odbył się w Krakowie. Przewodnim tematem tegorocznej edycji CEBC był rozwój nowych strategii badawczych w medycynie spersonalizowanej. Dr Aleksandra Stańczak - lider grupy badawczej Onkologia Celon Pharma wygłosiła wykład pt. Knowledge-based design of a novel …
Spotkanie naukowe w Instytucie im. M Nenckiego PAN (6/17/2016) - 10 czerwca 2016 roku Prezes Zarządu Spółki Celon Pharma, dr Maciej Wieczorek zaprezentował możliwe płaszczyzny współpracy młodych naukowców z Centrum Naukowo – Badawczym Celon Pharma S.A. Dr Maciej Wieczorek w krótkiej prezentacji poświęconej spółce zachęcał młodych ludzi do podejmowania inicjatyw badawczych, wspólnie z polskimi firmami farmaceutycznymi. Współpraca ze środowiskiem naukowym …
Celon Pharma S.A. wśród Diamentów Forbesa 2016 r. (6/13/2016) - Spółka jest laureatem prestiżowego wyróżnienia przyznawanego najbardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom w naszym kraju. Uroczysta gala rozdania wyróżnień odbyła się w środę 8 czerwca b.r. Na tegorocznej liście znalazło się w sumie 440 firm. Celon Pharma S.A. zajęła trzecie miejsce w kategorii średnich firm w województwie mazowieckim i jednocześnie czwarte miejsce w zestawieniu …
Celon Pharma S.A. stawia na rozwój technologii inhalacyjnej w terapii astmy i POChP w projekcie badawczym dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (5/31/2016) - Celem projektu jest potwierdzenie terapeutycznego działania inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Planowane podanie leku ma nastąpić drogą inhalacyjną. Projekt zakłada działania w czterech etapach obejmujących kolejno badania przedkliniczne, toksykologiczne i formulację leku, oraz badania I i II …