Raport bieżący 39/2021 – Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanym w dniu 14 września 2021 roku, w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLCLNPH00015, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

3 postery Celon Pharma na 34 Kongresie ECNP

W dniach 2 – 5 października w Lizbonie odbędzie się 34 Kongres ECNP. To najważniejsze europejskie spotkanie naukowe poświęcone badaniom mózgu pod kątem chorób. Wydarzenie to co roku przyciąga ponad 5000 psychiatrów, neurologów i psychologów z całego świata

Raport bieżący 36/2021 – Zakończenie z powodzeniem badania klinicznego I fazy związku CPL’116, pierwszego na świecie dualnego inhibitora JAK/ROCK

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021, dotyczącego zakończenia prowadzenia fazy IA badania klinicznego innowacyjnego inhibitora kinaz JAK/ROCK (CPL '116) o potencjalnej efektywności terapeutycznej w chorobach autoimmunologicznych, Spółka informuje, że w dniu 09.08.2021 r. otrzymała informację, o zakończeniu podawania związku badanego CPL’116 zdrowym ochotnikom, w fazie IB badania klinicznego. Oznacza to zakończenie I fazy badania klinicznego tego związku.