Raport bieżący 3/2023 – Informacja dotycząca spotkania Spółki z Food and Drug Administration (FDA) w ramach procedury End of Phase II meeting (EOP2)  dla projektu esketamina Celon DPI (Falkieri)

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego br., odbyło się spotkanie tzw. End of Phase II meeting z udziałem m.in. Division of Psychiatry Food and Drug Administration (FDA).  Celem spotkania było uzyskanie opinii FDA odnośnie proponowanego przez Spółkę projektu programu klinicznego III fazy, dla esketaminy DPI Celon, (Falkieri), we wskazaniu depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Raport bieżący nr 2 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-06 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Generali PTE”)Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 1 / 2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Data sporządzenia: 2023-01-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących iCzytaj dalej »

Raport bieżący 28/2022 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 6 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych „(„Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja o zakwalifikowaniu Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 25/2022 w dniu 21 listopada 2022 r.

Raport bieżący nr 27/2022 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „CardioCAPS – Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja w sprawie zakwalifikowania Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 24/2022 w dniu 8 listopada 2022 r.

Raport bieżący 26/2022 – Zawarcie umowy o wspólnym rozwoju i komercjalizacji leku do inhalacji zawierającego salmeterol i flutykazon na terenie USA

Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2022 roku zawarł ze spółką Zydus Worldwide DMCC („Partner”) umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon („Umowa”). Umowa dotyczy wspólnego rozwoju produktu generycznego w stosunku do produktu referencyjnego firmy GlaxoSmithKline plc – Advair oraz przekazania Partnerowi wyłącznych praw do komercjalizacji tego produktu na terytorium USA.

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom Spółki w III kwartale 2022 r.
Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 24 listopada 2022, o godz. 10:00.

Raport bieżący nr 25/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Raport bieżący nr 25 / 2022 Data sporządzenia: 2022-11-21, godz.: 15:54 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że wCzytaj dalej »

Raport bieżący 24/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Spółki innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „CardioCAPS – Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4), został zakwalifikowany do dofinansowania.

Małymi krokami w stronę realizacji Agendy 2030 – celów zrównoważonego rozwoju

Celon Pharma S.A otrzymała certyfikat „RafCycleTM” od firmy UPM Raflatac. Dzięki usłudze recyklingu odpadów etykietowych, wprowadziliśmy cyrkularność zasobów. Po etykietowaniu naszych produktów, ich podkłady zostają przetworzone na surowiec wykorzystywany do dalszej produkcji. To rozwiązanie pozwala nam zmniejszyć ślad węglowy zarówno w zakresie poszczególnych produktów, jak i firmy, a tym samym ograniczyć jej wpływ na zmianyCzytaj dalej »