Celon Pharma S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii D

W związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii D, spółka Celon Pharma S.A., 1 lipca 2021 r. otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu sporządzonego oraz opublikowała go. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 45 zł za jedną akcję. Spółka docelowo zamierza wyemitować do 6 000 000 akcji i pozyskać do 60 mln euro, głównie na rozwój działalności w segmencie innowacyjnym w perspektywie kolejnych dwóch lat.

Raport bieżący 30/2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje wCzytaj dalej »

Raport bieżący 29/2021 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 10Czytaj dalej »

Raport bieżący 28/2021 – Podpisanie listu intencyjnego o rozpoczęciu współpracy z Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi S.A.

Data: 24.06.2021 – godz. 19:28 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi S.A. z siedzibą w Warszawie („TZF”), w którym strony oświadczyły, iż – biorąc pod uwagę, że Spółka posiada zarówno kompetencje, jak i techniczne możliwości rozwoju innowacyjnych farmaceutykówCzytaj dalej »