Raport bieżący 1/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku: – raport roczny za 2023 rok – 24.04.2024 r. – raport kwartalnyCzytaj dalej »

Celon Pharma i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP łączą siły i razem zagrają w największej orkiestrze świata dla zdrowych płuc.

Zespół techników spirometrycznych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę i POChP, wspomagany przez naszych pracowników, będzie uczestniczyć w Wielkim Finale WOŚP na Błoniach Stadionu Narodowego, w dniu 28 stycznia 2024. W specjalnie przygotowanym namiocie – SPIROnamiot – każda zainteresowana osoba, będzie mogła wykonać badanie spirometryczne. Dr Piotr Dąbrowiecki – Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych naCzytaj dalej »

Raport bieżący 25/2023 – Informacja dotycząca wstępnych wyników badania klinicznego fazy IIa CPL’280 w leczeniu cukrzycy typu II

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. dotyczącego rozpoczęcia badania klinicznego II fazy związku CPL’280 w leczeniu cukrzycy typu II, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o wstępnych wynikach tego badania. Badanie określone jako faza IIa, miało na celu zbadanie skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki 4 różnych dawek CPL’280 u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu II, przy podaniu doustnym(raz dziennie) przez 14 dni. Związek CPL’280 podawano w dawkach 60 mg, 120 mg, 240 mg i 480 mg w grupie 80 pacjentów.

Raport bieżący 24/2023 – Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Spółki

Data sporządzenia: 22/12/2023, 10:59 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych, w tym ostatnio w raporcie okresowym za III kwartał 2023, o planowanym wprowadzeniu w 2024 roku na rynek nowych leków generycznych z obszaru kardiologicznego, z czym wiąże się oczekiwanie Spółki na znaczący wzrost sprzedaży w segmencie generycznym,Czytaj dalej »

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom finansowym Spółki za 3 kwartał 2023 roku, która odbędzie się 23.11.2023 o godz. 10:00.

Celon Pharma na CPHI 2023

Zespół Celon Pharma wezmie udział w największym wydarzeniu w branży farmaceutycznej CPHI w Barcelonie. Podczas trzy dniowego wydarzenia gromadzą się liderzy oraz eksperci w branży, aby dzielić się wiedzą, tworzyć nowe sieci kontaktów i współpracy. Zapraszamy do spotkania z nami w dniach 24-26 października 2023 – [email protected]

Celon Pharma na European Society For Medical Oncology

W dniach 20-24 października br. odbył się kongres ESMO – European Society For Medical Oncology. Zespół Celon Pharma również dołączył w tym roku do tego wydarzenia.  Skupia ono lekarzy, naukowców oraz  pacjentów onkologicznych,  jego celem jest edukacja, wymiana najnowszych danych naukowych oraz przekazywanie najlepszych praktyk i najnowszych osiągnięć w  dziedzinie onkologii. Więcej o wydarzeniu –Czytaj dalej »

Celon Pharma na konferencji European Association for the Study of Diabetes

Konferencja EASD to jedno z dwóch największych wydarzeń naukowych w Europie skupiających się na tematyce cukrzycy. 5 października naukowcy Celon Pharma pojawili się w Hamburgu i zaprezentowali wyniki badań dotyczące dwóch związków z naszego pipeline: analogu białka FGF-1 w normalizacji objawów cukrzycy typu 2 oraz skuteczności CPL207-280 w neuropatii cukrzycowej.   – ”Preclinical efficacy of theCzytaj dalej »

Celon Pharma na konferencji AACR-NCI-EORTC 2023

Konferencja AACR to międzynarodowe wydarzenie naukowe skupiające się na celach molekularnych i terapeutyce nowotworów. Gospodarzami wydarzenia są: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem, Narodowy Instytut Raka oraz Europejska Organizacja Badań i Leczenia Raka. W tym roku 13 października dr Delfina Popiel oraz dr Agnieszka Bojko – Matuszek będą miały szansę zaprezentowania w Bostonie posterów poświęconych rozwojowiCzytaj dalej »