Raport bieżący 15/2021 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Data: 24.03.2021, godz. 8:36 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          Treść raportu:                                                                                                                                 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartegoCzytaj dalej »

Celon Pharma na podium w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Celon Pharma znalazła się na 2 miejscu w kategorii Perspektywy rozwoju w 22. edycji Giełdowej Spółki Roku 2020.  Raport GSR został przygotowany na podstawie oceny spółek w toku specjalnej ankiety online, w której spółki  do oceny były zgodnie z kompetencjami zawodowymi badanych.   Wyniki sondażu były rangowane według średniej wartości ocen.   Obiektem oceny spółek z pełnej oceny były;Czytaj dalej »

Raport bieżący 14/2021- Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia z dnia 16 lutego 2021 r., w którym Celon Pharma S.A. („Spółka”) poinformowała o podjęciu uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach ww. docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. W załączeniu Spółka przekazuje kopię podjętej uchwały.

Raport bieżący 13K – Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.- korekta

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Godz. 15:36     Treść raportu:                                                                                                                                 Zarząd Celon Pharma S.A. przedstawia korektę omyłki pisarskiej, która pojawiła się w treści raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 marca 2021 r., dotyczącej wskazania jednego z rynków obejmującego umowę licencyjną – było: „Wyspy Kanaryjskie”, powinno być „Wyspy Karaibskie”. Skorygowana treść raportuCzytaj dalej »

Telekonferencja dla inwestorów – 3 marca 2021 – 9:30

Zapraszamy na telekonferencję ze Spółką poświęconą współpracy Spółki z partnerami na rynkach zagranicznych. Środa, 3 marca 2021 godz: 9:30 Dostęp do TC w MS Teams. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania Lub połącz się (tylko dźwięk) +48 22 161 67 63,,377780670#   Poland, Warsaw Identyfikator konferencji telefonicznej: 377 780 670#

Raport bieżący 13/2021 -Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufneGodz. 18:30 Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Oman, Libia, Algieria, Maroko, Irak, Republika Południowej Afryki, Meksyk, Peru, Ekwador, Argentyna, Wyspy Kanaryjskie, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Singapur i Hong Kong. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 r. podpisał z firmą  Glenmark PharmaceuticalsCzytaj dalej »

Raport bieżący 12/2021 – Porozumienie o zakończeniu współpracy z dotychczasowym partnerem w zakresie rozwoju, produkcji i komercjalizacji leku do inhalacji na terenie USA

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.godz: 18.06 Treść raportu: W nawiązaniu do informacji przekazanych w Prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 r. oraz do informacji przekazywanych w raportach rocznych Spółki, dotyczących umowy z firmą Lupin Atlantis Holdings S.A. („Lupin”) w sprawieCzytaj dalej »

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Celon Pharma S.A.

24.02.2021 r. odbyło się spotkanie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z Zarządem oraz pracownikami działów Badawczo-Rozwojowych. Prezydent zwiedzi też laboratoria nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego naszej firmy. Link do transmisji z briefingu prasowego na YT: Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Celon Pharma S.A.

Raport bieżący 11/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2021 r.  

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021Czytaj dalej »

Raport bieżący 10/2021 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 16 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Bogusława Galewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej Spółka przedstawia informacje o Panu Bogusławie Galewskim: Absolwent SzkołyCzytaj dalej »