Polityka jakości

Celon Pharma S.A jest polską firmą biofarmaceutyczną prowadzącą badania nad innowacyjnymi generycznymi lekami oraz wytwarzającą nowoczesne produkty lecznicze. Nadrzędnym celem naszej działalności jest:

 • dostarczanie nowoczesnych, skutecznych, bezpiecznych dla Pacjentów i zgodnych z wymaganiami prawa produktów leczniczych i wyrobów kombinowanych
 • poprawa jakości życia Pacjenta, wkład w jego lepsze samopoczucie i zdrowszą przyszłość
 • zapewnienie dostępności i przystępności cenowej wytwarzanych leków i produktów kombinowanych

Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

 1. Zaangażowanie wszystkich Pracowników do wdrażania, utrzymania i doskonalenia efektywnego Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Przestrzeganie mających zastosowanie wymogów prawnych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym wyrobów kombinowanych.
 3. Utrzymanie jakości i spełnienie wymagań ustalonych specyfikacji na wszystkich etapach w cyklu życia produktu: od rozwoju, wytwarzania, badania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży poprzez ciągłe monitorowanie i doskonalenie realizowanych procesów.
 4. Terminowość realizacji zamówień.
 5. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych Pracowników i kształtowanie świadomości jakościowej.
 6. Rozwój technologii wytwarzania poprzez modernizację posiadanej infrastruktury oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.
 7. Prowadzenie prac rozwojowych, badań bioanalitycznych i klinicznych zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 8. Ciągłe doskonalenie współpracy z dostawcami, usługodawcami, konsultantami, interesariuszami.
 9. Odpowiedzialne i świadome gospodarowanie zasobami i materiałami w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.