Inwestorzy&Media

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o Spółce wypełnij formularz

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celon Pharma S.A. Ogrodowa 2a, Kiełpin, 05-092 Łomianki
  • W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Celon Pharma S.A. w celu otrzymywania informacji na temat działalności biznesowej Spółki Celon Pharma S.A., w szczególności: o wynikach badań, konferencjach oraz komunikatach skierowanych do przedstawicieli rynku kapitałowego przy użyciu dostępnych środków komunikacji. - zapisz się, żeby otrzymywać od Celon Pharma S.A. aktualności oraz informacje związane m.in. z wynikami badań, konferencjami i komunikatami giełdowymi. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe. Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie zgłoszenia oraz monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody
   – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego