Kalendarium inwestora

Termin publikacji raportów okresowych Spółki w 2022 r

  • jednostkowy raport roczny za 2021 rok: 27 kwietnia 2022 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku: 25 maja 2022 r.
  • jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku: 28 września 2022 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku: 23 listopada 2022 r.

Terminy okresów zamkniętych Spółki w 2022 r.

  • od 28 marca do 25 maja 2022 r. - okres zamknięty w związku z publikacją raportu za rok 2021 oraz I kwartał 2022 r.
  • od 29 sierpnia do 28 września 2022 r. - przed publikacją raportu za I półrocze 2022 r.
  • od 24 października do 23 listopada 2022 r. - przed publikacją raportu za III kwartał 2022 r.