Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

  • jednostkowy raport roczny za 2018 rok: 19 marca 2019 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 13 maja 2019 r.
  •  jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku: 27 września 2019 r.
  •  jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 8 listopada 2019 r.
    Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.