Kalendarium inwestora

Termin publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 r

  • jednostkowy raport roczny za 2020 rok: 31 marca 2021 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 20 maja 2021 r.
  • jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku: 29 listopada 2021 r.

Termin wypłaty dywidendy

  • dzień wypłaty dywidendy za rok 2020: 5 sierpnia 2021 r. (dzień dywidendy - 15 lipca 2021 r.)

Okresy zamknięte 2021 

  • okres zamknięty związany z raportem rocznym za 2020 r.: 1 marca - 31 marca 2021 r.
  • okres zamknięty związany z raportem za I kwartał 2021 r.: 20 kwietnia - 20 maja 2021 r.
  • okres zamknięty związany z raportem za I półrocze 2021 r.: 31 sierpień - 30 wrzesień 2021 r.
  • okres zamknięty związany z raportem za III kwartał 2021 r.: 30 październik - 29 listopad 2021 r.