Kalendarium inwestora

Termin publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 r

  • raport roczny za 2022 rok: 19 kwietnia 2023 r. 

  • raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 24 maja 2023 r.

  • raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 20 września 2023 r.

  • raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 22 listopada 2023 r.