Kalendarium inwestora

- jednostkowy raport roczny za 2020 rok: 31 marca 2021 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 20 maja 2021 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku: 29 listopada 2021 r.