Kalendarium inwestora

- raport roczny za 2023 rok - 24.04.2024 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 22.05.2024 r.

- raport półroczny za I półrocze 2024 roku - 18.09.2024 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 20.11.2024 r.