Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

- jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 20 marca 2020 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku: 8 maja 2020 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku: 25 września 2020 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku: 30 listopada 2020 r