Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

  • jednostkowy raport roczny za 2017 rok: 16  kwietnia 2018 r
  • jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018 r.
  • jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 25 września 2018 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r.