Aktualności

Recruitment processes – information

We wish to inform you that Celon Pharma S.A. with its registered seat in Kiepłin at Ogrodowa 2A is not currently conducting any recruitment activities outside of Poland, in particular in the United States, either independently or in cooperation with any external entities providing recruitment services on foreign markets. All current recruitment projects are availableCzytaj dalej »

Celon Pharma – liderem europejskiego projektu szkoleniowego branży Life Science

Celon Pharma została liderem europejskiego projektu szkoleniowego z zakresu tzw. twardych kompetencji, skierowanego do naukowców, studentów, start-upów, przedsiębiorców z całej Europy. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, University of Navarra, Universidade de Evora i realizowany w ramach sieci EIT Health. Maciej Wieczorek, Celon Pharma S.A.: Hard Skills to projekt unikalny w skaliCzytaj dalej »

Aktualizacja statusu leku Valzek

Decyzjami GIF z dnia  6.06.2019 r. wymienione w nich serie leku Valzek 80mg oraz Valzek 160mg zostały ponownie dopuszczone do obrotu, w wyniku potwierdzenia spełniania przez nich wymogów jakościowych dla substancji czynnej walsartan, ustalonych przez regulatorów.  Na podstawie tych decyzji, leki Valzek oznaczone numerami serii wymienionymi w ww. decyzjach mogą być przyjmowane przez pacjentów orazCzytaj dalej »

Celon Pharma na BIO International Convention 2019

Przedstawiciele Spółki wezmą udział w BIO International Convention 2019, międzynarodowej konwencji, która co roku przyciąga ponad 16 000 liderów biotechnologii i farmacji. Konferencja umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracy w obszarze rozwoju leków. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Potwierdzamy rosnące zainteresowanie naszymi projektami w obszarze neuropsychiatrii, w szczególności esketaminą, ale również lekami, które rozwijamyCzytaj dalej »

Telekonferencja dla inwestorów – piątek 26 kwietnia 2019 r. godz. 9:00.

Szanowni Państwo: W związku z opublikowanym raportem bieżącym: Informacja na temat toczących się sporów sądowych dotyczących sprzedaży eksportowej leku Salmex na wybranych rynkach europejskich RB16/2019 zapraszamy inwestorów na telekonferencję z Zarządem Spółki Celon Pharma S.A., która odbędzie się 26 kwietnia (piątek) 2019 r. o 9:00.  Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do telekonferencji proszone są kontakt z Działem Relacji Inwestorskich:Czytaj dalej »

FDA aprobuje FGFR jako nowy i zwalidowany cel molekularny w leczeniu nowotworów

12 kwietnia 2019 r. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)  dopuściła do obrotu erdafitinib w leczeniu nowotworów układu moczowego. Decyzja ta potwierdza ogromny potencjał zastosowania inhibitorów FGFR w różnych nowotworach litych z aberracjami FGFR i dowodzi uznania tej klasy leków jako nowego narzędzia w leczeniu zaawansowanych guzów litych. Celon Pharma S.A. obecnie prowadzi badanie ICzytaj dalej »

#EPA2019 – prezentacja projektów naukowo- badawczych oraz generycznego portfolio Spółki na najważniejszym wydarzeniu europejskiej psychiatrii

Przedstawiciele Celon Pharma S.A. wzięli udział w 27th European Congress of Psychiatry, EPA 2019, który odbył się 6-9 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Ponad 3500 uczestników z całego świata brało udział w warsztatach, wykładach oraz prezentacjach poświęconych najnowszym doniesieniom w obszarze neuropsychiatrii. Europejskie Stowarzyszenie Psychiatryczne jest największą organizacją skupiającą psychiatrów z całej Europy. Połączone siłyCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na #GPWInnovationDay 2019 o drodze po neuropsychiatryczny blockbuster

Przedstawiciele Zarządu Spółki: Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu wystąpili na konferencji GPW Innovation Day, spotkaniu inwestorów z innowacyjnymi spółkami między innymi z sektora biotechnologicznego. W trakcie prezentacji Zarząd przedstawił aktualny status prac naukowo-badawczych najbardziej zaawansowanych projektów z innowacyjnego portfolio, a także przedstawił strategię rozwoju biznesu na kolejne lata.

Celon Pharma zwiększa szanse na neuropsychiatryczny blockbuster i rośnie eksportowo

Trzy aktywne programy kliniczne, w tym dwa w najdynamiczniej rozwijającym się w perspektywie kolejnej dekady obszarze terapeutycznym, jakim jest neuropsychiatria, zaawansowany rozwój przedkliniczny kolejnych kandydatów na leki innowacyjne, kontynuacja budowy największego Centrum Naukowo-Badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej wsparte bardzo dobrym wynikiem finansowym ze sprzedaży produktów w Polsce i za granicą  – Celon Pharma zdecydowanie przyśpiesza swójCzytaj dalej »