Aktualności

Raport bieżący 11/2023 – Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia: 2023-06-05 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2023Czytaj dalej »

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom finansowym Spółki za 1 kwartał 2023 roku. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 25 maja 2023 r. o godz. 9:30. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom finansowym Spółki za 2022 rok. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 27 kwietnia 2023, o godz. 10:00. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Celon Pharma na 19th Precision In Drug Discovery & Preclinical Summit

W dniach 3-4 kwietnia w Amsterdamie odbyła się konferencja PDDP Europe 2023. Wydarzenie dotyczyło postępów i najnowszych trendów badawczych w rozwoju innowacyjnych związków jako potencjalnych kandydatów na lek, projektowaniu leków oraz technologii i metodą syntezy. W konferencji wzięła udział Mariola Stypik – Starszy Chemik Medyczny Celon Pharma. Wygłosiła wykład pod tytułem „CPL302415 – active andCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 2 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-06 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Generali PTE”)Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 1 / 2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Data sporządzenia: 2023-01-25 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących iCzytaj dalej »

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję dla Inwestorów dedykowaną wynikom Spółki w III kwartale 2022 r.
Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 24 listopada 2022, o godz. 10:00.

Raport bieżący nr 25/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Raport bieżący nr 25 / 2022 Data sporządzenia: 2022-11-21, godz.: 15:54 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że wCzytaj dalej »

Małymi krokami w stronę realizacji Agendy 2030 – celów zrównoważonego rozwoju

Celon Pharma S.A otrzymała certyfikat „RafCycleTM” od firmy UPM Raflatac. Dzięki usłudze recyklingu odpadów etykietowych, wprowadziliśmy cyrkularność zasobów. Po etykietowaniu naszych produktów, ich podkłady zostają przetworzone na surowiec wykorzystywany do dalszej produkcji. To rozwiązanie pozwala nam zmniejszyć ślad węglowy zarówno w zakresie poszczególnych produktów, jak i firmy, a tym samym ograniczyć jej wpływ na zmianyCzytaj dalej »