Aktualności

Raport bieżący nr 18 / 2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 18 / 2022 Data sporządzenia: 2022-06-23 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. Podstawa prawna  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 16 / 2022 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr 16 / 2022 Data sporządzenia: 2022-06-22 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Telekonferencja dla inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję poświęconą wynikom Spółki w I kwartale 2022 r. 26 maja 2022 r. 9:30-10:30 Aby dołączyć do spotkania proszę kliknąć tu: MS Teams Pytania do Zarządu Spółki można kierować na [email protected]

Celon Pharma na Konwencji #BIO2022

W dniach 13-16 czerwca br. przedstawiciele Spółki Celon Pharma wezmą udział w BIO International Convention. To największe światowe spotkanie przedstawicieli branży life-sci, wraca po pandemicznej przerwie w klasycznej formule.  Udział przedstawicieli spółki to wyraz konsekwentnie realizowanej strategii budowania prezencji międzynarodowej Celon Pharma, a także poszukiwania globalnych możliwości biznesowych, zarówno w obszarze leków generycznych, jak iCzytaj dalej »

Celon Pharma dołączył do beneficjentów międzynarodowego projektu ORBIS – Open Research Biopharmaceutical Internships Support

Ogólnym celem projektu ORBIS jest poprawa procesu rozwoju leków innowacyjnych oraz generycznych. Drogą do tego celu jest współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych oraz sektora badawczo-rozwojowego firm. Dlatego rdzeń projektu stanowi międzynarodowa wymiana badaczy pomiędzy konsorcjantami i partnerem projektu. Badania obejmują następujące etapy rozwoju leków: optymalizacja syntezy substancji leczniczych, badania preformulacyjne, opracowanieCzytaj dalej »

Telekonferencja dla Inwestorów

Zapraszamy na spotkanie z Zarządem dedykowane wynikom finansowym Spółki za rok 2021. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams w czwartek 28 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:30 – 10:30. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Celon Pharma S.A. Bio Forum Central European

W dniach 25-26 maja 2022 r. w Warszawie odbędą się 20 targi sektora biotechnologicznego – CEBioForum 2022. W ramach konferencji Prezes Zarządu Celon Pharma, Maciej Wieczorek, weźmie udział w panelu dyskusyjnym p.t. „Development and funding of biotech companies”. Dodatkowo Celon Pharma objęła patronatem konkurs „BioTalents Awards” na wybór najciekawszego posteru przedstawiającego pracę dyplomową z dziedzinyCzytaj dalej »

Celon Pharma na konferencji „International Conference on Drug Sciences, ACCORD”

26-28 maja 2022 odbędzie się konferencja „International Conference on Drug Sciences, ACCORD”. Jej celem jest rozwijanie synergii między badaniami i działaniami w różnych dziedzinach, które przyczyniają się do opracowania leku. Konferencji towarzyszyć będą wystawy producentów i dystrybutorów oprzyrządowania naukowego i sprzętu laboratoryjnego. Drugiego dnia konferencji, Prezes Maciej Wieczorek weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „SynergyCzytaj dalej »