Aktualności

Największy i najbardziej zaawansowany innowacyjny pipeline w Polsce z potencjałem światowej komercjalizacji, wsparty dobrą dynamiką sprzedaży produktów w kraju i na świecie.

Ponad 9,4 mln PLN zysku netto w Q12020, wzrost sprzedaży krajowej o 16%, a eksportowej o 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2019. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosły 30,9 mln PLN. Objęły sprzedaż produktów w Polsce na poziomie 26,8 mln PLN oraz 4,1 mln PLN z eksportu. Wynik odzwierciedla wzrost  sprzedażyCzytaj dalej »

4 projekt w rozwoju klinicznym – GPR40 ze zgodą URPLWMiPB na rozpoczęcie badań.

29 kwietnia 2020 r., otrzymaliśmy pozytywną decyzję  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla  innowacyjnego agonisty receptora GPR40 – CLP207280. Program kliniczny będzie prowadzony w terapii chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu II oraz neuropatiach cukrzycowych. Celem badania będzie określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku, a także jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym orazCzytaj dalej »

Celon Pharma inicjuje strategiczny program terapeutyczny na COVID19

Testom w pierwszym etapie, poddane zostaną już istniejące i dopuszczone do obrotu terapie oraz ich kombinacje, a które w następnym etapie zostaną poddane testom in vivo w modelu zwierzęcym i rozpoczną ograniczone testy kliniczne. Kolejnym celem  programu jest opracowanie innowacyjnego leku, który wykazywałby jeszcze większy potencjał terapeutyczny w hamowaniu rozwoju wirusa SARS-Cov-2 i innych koronawirusów.Czytaj dalej »

Celon Pharma zamierza wytwarzać testy do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2

Polska Spółka wykorzysta możliwości diagnostyki molekularnej jakie dają jej własne laboratoria badawczo-rozwojowe do wdrożenia produkcji testów typu one step qRT-PCR. Testy te są rekomendowane przez WHO do diagnostyki m.in koronawirusa. Nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe Celon Pharma S.A. zostało zaprojektowane jako zintegrowane środowisko, w którym przewidziano możliwości przeprowadzania diagnostyki molekularnej, w tym w klasie BCSL-3 dlaCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na JP Morgan Investor Conference 2020

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie od 13 do 16 stycznia 2020 r., w San Francisco. Wezmą w niej udział przedstawiciele Zarządu Spółki. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Koncentrujemy się w tym roku na kontynuacji rozmów dotyczących umowy partneringowej dla esketaminy DPI.  Harmonogram badania klinicznego Ii fazy nie wpływa obecnie na przedmiot prowadzonychCzytaj dalej »