Aktualności

Telekonferencja z Zarządem Spółki – 24 maja 2018 r. – 10:30.

Informujemy, że 24 maja (czwartek) o 10:30, odbędzie się telekonferencja z udziałem przedstawicieli Zarządu Spółki. Celem spotkania będzie podsumowanie wyników finansowych za I kwartał 2018 r. oraz omówienie bieżącej sytuacji w Spółce. Zapraszamy Państwa do udziału w niej. Osoby zainteresowane udziałem w telekonferencji proszone są o kontakt z Działem Relacji Inwestorskich Spółki Zapis z telekonferencji 

Celon Pharma S.A. na Bioforum 2018

Pan Prezes Maciej Wieczorek weźmie udział w tegorocznym Bioforum 2018, na którym wygłosi prezentację poświęconą nowemu podejściu do procesu odkrywania i rozwoju nowoczesnych leków. Bioforum to jedno z największych spotkań branży biotechnologicznej w Polsce. W tym roku odbędzie się po raz 17. Gospodarzem tegorocznej edycji jest Łódź.

Celon Pharma S.A. znacznie zwiększa zysk netto w I kwartale 2018 oraz poprawia efektywność wytwórczą i sprzedażową w drodze po kolejne rynki europejskie

Ponad 28 mln  przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; 7,5 mln PLN  zysku netto –  w stosunku do ok. 5 mln PLN w I kwartale 2017; 7% wzrost ilościowy sprzedanych produktów oraz umocnienie pozycji lidera większości leków  z portfolio w ich grupach terapeutycznych. Spółka w I kwartale 2018 r. poprawiła swoją rentowność osiągającCzytaj dalej »

Celon Pharma partnerem biznesowym konferencji StarShip w ramach EIT Health

Przedstawiciele Celon Pharma biorą udział w konferencji StarShip, która odbywa się od 7 do 11 maja br. w Łodzi. Celem spotkania jest inspirowanie młodych ludzi z całej Europy do podejmowania inicjatyw biznesowych i naukowych w obszarze Badań i Rozwoju oraz w innowacyjnych gałęzi gospodarki. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Chcemy pokazać młodzieży jakCzytaj dalej »

Dwa projekty z innowacyjnego portfolio Celon Pharma na American Psychiatric Association Annual Meeting 2018.

Przedstawiciele Grupy Badawczej CNS w trakcie sesji posterowej, która odbędzie się 7 i 8 maja 2018 r. na American Psychiatric Association Annual Meeting,  zaprezentują dwa projekty z innowacyjnego portfolio Spółki.  Sesje poprowadzi Mikołaj Matłoka – Lider Grupy Badawczej CNS Celon Pharma S.A.  Zaprezentowane zostaną dwa postery: PZ-KKN-94: A Novel and Potent Antagonist of 5-HT6 ReceptorCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. raportuje solidny zysk za 2017 r. przyśpieszając w drodze po globalny rynek innowacyjnych farmaceutyków

107 mln netto przychodów ze sprzedaży w 2017 r., wzmocnienie pozycji na polskim rynku farmaceutycznym przy ponad 11% wzroście sprzedaży w ujęciu wolumenowym i 4,3% wzroście wartościowym. 7 mln sprzedaży eksportowej ze znaczącym potencjałem wzrostowym obejmującym kolejne kraje europejskie w najbliższych miesiącach. Zysk netto za 2017 r. – 25,6 mln – po pominięciu zdarzeń jednorazowychCzytaj dalej »

Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy – inhibitor kinaz FGFR

Celon Pharma S.A. zakończyła fazę przedkliniczną i  złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj. fazy klinicznej. Badanie I fazy CLP304110 to wieloośrodkowe badanie na pacjentach z zaawansowanymi guzami litymi. Badanie będzie składać się z 3 części . Część pierwsza toCzytaj dalej »

Badanie kliniczne leku opartego na Esketaminie zgodnie z harmonogramem i założeniami w zakresie bezpieczeństwa uczestników

Celon Pharma S.A. zakończyła kolejną część badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie. Ośrodek prowadzący badanie potwierdził przebieg tej części badania zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w protokole klinicznym. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Uczestnicy otrzymali różne dawki leku, w sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie analizy wyników bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznychCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na EIT Health Matchmaking

250 uczestników: naukowców i przedsiębiorców, 3 dni debat i spotkań na temat najważniejszych wyzwań w obszarze zdrowia i innowacji w Europie, a wśród nich przedstawiciele Celon Pharma. Największe tegoroczne spotkanie miało na celu  wypracowanie  głównych filarów działalności agendy EIT Health w  latach 2018/2019. Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych: Obecnie nasz zespół, w ramachCzytaj dalej »