Aktualności

Raport bieżący nr 25/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Raport bieżący nr 25 / 2022 Data sporządzenia: 2022-11-21, godz.: 15:54 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że wCzytaj dalej »

Małymi krokami w stronę realizacji Agendy 2030 – celów zrównoważonego rozwoju

Celon Pharma S.A otrzymała certyfikat „RafCycleTM” od firmy UPM Raflatac. Dzięki usłudze recyklingu odpadów etykietowych, wprowadziliśmy cyrkularność zasobów. Po etykietowaniu naszych produktów, ich podkłady zostają przetworzone na surowiec wykorzystywany do dalszej produkcji. To rozwiązanie pozwala nam zmniejszyć ślad węglowy zarówno w zakresie poszczególnych produktów, jak i firmy, a tym samym ograniczyć jej wpływ na zmianyCzytaj dalej »

Celon Pharma na  Kongresie ECNP 

Celon Pharma na  Kongresie ECNP (European College of Neuropsychopharmacology). W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań przedklinicznych inhibitora PDE10a w obszarze dyskinez polewodopowych. Sesję posterową poprowadzi dr Mikołaj Matłoka, a tytuł posteru to:  „CPL500036 – a novel inhibitor of phosphodiesterase 10A – attenuates the development of L-DOPA-induced dyskinesias in 6-OHDA lesioned rats.” Prezentacja odbędzie się we wtorek 18 października 13:00Czytaj dalej »

Celon Pharma S.A. Investor Day 2022 – 29.09.2022 godz.10:00

Zapraszamy na spotkanie! Formuła hybrydowa – stacjonarna i streaming on-line. W trakcie spotkania przedstawione zostaną wyniki Spółki za H12022 oraz status projektów R&D. W formule stacjonarnej będzie możliwość odwiedzenia laboratoriów naukowo – badawczych firmy. LINK DO STREAMINGU ON-LINE AGENDA Bardzo prosimy o rejestrację i potwierdzenie przybycia do 20.09.2022 r. Rejestracja na wydarzenie – Investor DayCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 18 / 2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 18 / 2022 Data sporządzenia: 2022-06-23   06:34 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. Podstawa prawna  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 16 / 2022 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr 16 / 2022 Data sporządzenia: 2022-06-22 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Telekonferencja dla inwestorów

Zapraszamy na telekonferencję poświęconą wynikom Spółki w I kwartale 2022 r. 26 maja 2022 r. 9:30-10:30 Aby dołączyć do spotkania proszę kliknąć tu: MS Teams Pytania do Zarządu Spółki można kierować na [email protected]

Celon Pharma na Konwencji #BIO2022

W dniach 13-16 czerwca br. przedstawiciele Spółki Celon Pharma wezmą udział w BIO International Convention. To największe światowe spotkanie przedstawicieli branży life-sci, wraca po pandemicznej przerwie w klasycznej formule.  Udział przedstawicieli spółki to wyraz konsekwentnie realizowanej strategii budowania prezencji międzynarodowej Celon Pharma, a także poszukiwania globalnych możliwości biznesowych, zarówno w obszarze leków generycznych, jak iCzytaj dalej »

Celon Pharma dołączył do beneficjentów międzynarodowego projektu ORBIS – Open Research Biopharmaceutical Internships Support

Ogólnym celem projektu ORBIS jest poprawa procesu rozwoju leków innowacyjnych oraz generycznych. Drogą do tego celu jest współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych oraz sektora badawczo-rozwojowego firm. Dlatego rdzeń projektu stanowi międzynarodowa wymiana badaczy pomiędzy konsorcjantami i partnerem projektu. Badania obejmują następujące etapy rozwoju leków: optymalizacja syntezy substancji leczniczych, badania preformulacyjne, opracowanieCzytaj dalej »