Aktualności

Celon Pharma S.A. na JP Morgan Investor Conference 2020

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie od 13 do 16 stycznia 2020 r., w San Francisco. Wezmą w niej udział przedstawiciele Zarządu Spółki. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Koncentrujemy się w tym roku na kontynuacji rozmów dotyczących umowy partneringowej dla esketaminy DPI.  Harmonogram badania klinicznego Ii fazy nie wpływa obecnie na przedmiot prowadzonychCzytaj dalej »

Śniadanie Innowatorów z udziałem Celon Pharma S.A.

dr Maciej Wieczorek wziął udział w Śniadaniu Innowatorów na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Celem spotkania była inauguracja konkursu Szybka Ścieżka ale również dyskusja na temat kierunków rozwoju innowacyjnej gospodarki w 2020 roku oraz wyzwań, które w związku z nimi czekają polskie firmy. dr Maciej Wieczorek, prezes ZarząduCzytaj dalej »

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska Zarządu Spółki w nawiązaniu do informacji przekazywanych przez Spółkę Mabion na temat postępu procesu rejestracji leku MabionCD20. Informacja Zarządu Celon Pharma

Telekonferencja dla inwestorów – 4.10.2019

Zapraszamy na Telekonferencję  z Zarządem Spółki Celon Pharma, która odbędzie się 4 października (piątek) o godzinie 8:30. Inwestorów zainteresowanych uzyskaniem dostępu prosimy o kontakt z Działem Relacji Inwestorskich Spółki: [email protected]    

Celon Pharma zaprezentuje wyniki badania klinicznego fazy I nad esketaminą na 32. Kongresie European College of Neuropsychopharmacology w Kopenhadze.

W trakcie czterech dni kongresu, około 6000 uczestników z całego świata: psychiatrów, neurobiologów i neurologów, przedyskutuje najważniejsze doniesienia naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia chorób mózgu, od badań podstawowych do rozwoju klinicznego. W trakcie kongresu przedstawiciele Działu Klinicznego zaprezentują wyniki w sesji posterowej, która odbędzie się, 8 września 2019 r. Poster: Safety and pharmacokinetic studyCzytaj dalej »

Celon Pharma – liderem europejskiego projektu szkoleniowego branży Life Science

Celon Pharma została liderem europejskiego projektu szkoleniowego z zakresu tzw. twardych kompetencji, skierowanego do naukowców, studentów, start-upów, przedsiębiorców z całej Europy. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, University of Navarra, Universidade de Evora i realizowany w ramach sieci EIT Health. Dr. Maciej Wieczorek, Celon Pharma S.A.: Hard Skills to projekt unikalnyCzytaj dalej »

Aktualizacja statusu leku Valzek

Decyzjami GIF z dnia  6.06.2019 r. wymienione w nich serie leku Valzek 80mg oraz Valzek 160mg zostały ponownie dopuszczone do obrotu, w wyniku potwierdzenia spełniania przez nich wymogów jakościowych dla substancji czynnej walsartan, ustalonych przez regulatorów.  Na podstawie tych decyzji, leki Valzek oznaczone numerami serii wymienionymi w ww. decyzjach mogą być przyjmowane przez pacjentów orazCzytaj dalej »