Aktualności

Celon Pharma S.A. na GPW Innovation Day 2020 r.

GPW Innovation Day to bezpłatna konferencja, podczas której przedstawiciele spółek z sektorów nowych technologii, gier czy biotechnologii spotkają się z inwestorami giełdowymi. W tym roku odbędzie się w formule wirtualnej w dniach 23 – 24.06.2020 r, W poprzedniej edycji konferencji w prezentacjach spółek uczestniczyło ponad 300 inwestorów indywidualnych, liczni przedstawiciele mediów, a także blogerzy finansowi.Czytaj dalej »

Celon Pharma na BIO Digital 2020

Przedstawiciele Spółki wezmą udział w jednej z największych konferencji partneringowych dla branży biofarmaceutycznej, która odbędzie się w dniach 8-11.06.2020.  W sesjach on line zaprezentują wybrane projekty w obszarach neuropsychiatrii, chorób zapalnych oraz metabolicznych. Zainteresowanych spotkaniami ze Spółką prosimy o kontakt [email protected]. Więcej informacji o konferencji: https://www.bio.org/events/bio-digital

Największy i najbardziej zaawansowany innowacyjny pipeline w Polsce z potencjałem światowej komercjalizacji, wsparty dobrą dynamiką sprzedaży produktów w kraju i na świecie.

Ponad 9,4 mln PLN zysku netto w Q12020, wzrost sprzedaży krajowej o 16%, a eksportowej o 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2019. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosły 30,9 mln PLN. Objęły sprzedaż produktów w Polsce na poziomie 26,8 mln PLN oraz 4,1 mln PLN z eksportu. Wynik odzwierciedla wzrost  sprzedażyCzytaj dalej »

4 projekt w rozwoju klinicznym – GPR40 ze zgodą URPLWMiPB na rozpoczęcie badań.

29 kwietnia 2020 r., otrzymaliśmy pozytywną decyzję  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla  innowacyjnego agonisty receptora GPR40 – CLP207280. Program kliniczny będzie prowadzony w terapii chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu II oraz neuropatiach cukrzycowych. Celem badania będzie określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku, a także jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym orazCzytaj dalej »

Celon Pharma inicjuje strategiczny program terapeutyczny na COVID19

Testom w pierwszym etapie, poddane zostaną już istniejące i dopuszczone do obrotu terapie oraz ich kombinacje, a które w następnym etapie zostaną poddane testom in vivo w modelu zwierzęcym i rozpoczną ograniczone testy kliniczne. Kolejnym celem  programu jest opracowanie innowacyjnego leku, który wykazywałby jeszcze większy potencjał terapeutyczny w hamowaniu rozwoju wirusa SARS-Cov-2 i innych koronawirusów.Czytaj dalej »