Aktualności

Celon Pharma S.A. sfinalizowała umowę z Plexus Ventures

Zgodnie z zapisami Umowy Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na leki oraz zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami. W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Spółki.Czytaj dalej »

Celon Pharma S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę CBR

26 lipca br. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Naukowo-Badawczego – nowoczesnego obiektu, w którym zintegrowane zostaną m.in. projekty innowacyjne Spółki.  Łączny koszt inwestycji to ok. 80 mln PLN. Budowa CBR zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w trakcie pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w bezpośrednimCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. z pozytywną oceną i rekomendacją dofinansowania z NCBiR dla 3 projektów rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych

Wnioski przeszły pełną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i zostały wskazane  spośród łącznie 23 zgłoszonych w ramach konkursu, do dofinansowania ramach programu InnoNeuroPharm.   dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:  Programy sektorowe to bardzo ważne narzędzie wspierania  działalności badawczo-rozwojowej całej naszej branży w Polsce. Wysoka ocena złożonych przez nas wniosków to efektCzytaj dalej »

Dr Aleksandra Stańczak na otwarciu onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Warszawie

29 czerwca br. w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie otworzono pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz. W trakcie sesji naukowej wydarzenia dr Aleksandra Stańczak – lider grupy badawczej Onkologia,  przedstawiła projekt: Celonko – innowacyjna terapia anty-FGFR dla chorych na raka pęcherza moczowego, raka płuca i raka żołądka. Celon Pharma S.A. realizujeCzytaj dalej »

Wyróżnienie Diament Forbesa w rękach Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. została wyróżniona w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln i sklasyfikowana w całości rankingu na miejscu 10. w województwie mazowieckim. Diamenty Forbesa to wyróżnienia dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju. Nagrodę w imieniu spółki odebrała Iwona Giedronowicz, Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma  S.A fot.Czytaj dalej »

Konferencja ARP z udziałem Celon Pharma S.A.

19 czerwca br. dr Maciej Wieczorek na zaproszenie Agencji Rozwoju Przemysłu wziął udział w spotkaniu Quo vadis medycyno. Rynek farmaceutyczny i perspektywy jego rozwoju. W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli firm farmaceutycznych, związków branżowych i funduszy VC dyskutowano na temat efektywnych instrumentów finansowania innowacji w farmacji oraz roli środków publicznych w finansowaniu badań klinicznych, aCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. wśród Rekinów Biznesu

Celon Pharma S.A. została nagrodzona w kategorii Debiut Roku 2016, podczas Gali Rekiny Biznesu 2016. Statuetkę w imieniu Spółki odebrała Iwona Giedronowicz, CFO, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. Rekiny Biznesu to nagrody inwestorzy.tv. przyznawane przedsiębiorstwom i reprezentantom świata biznesu, którzy przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Wyróżnienia i nagrody typowane są przez kilkunastu ekspertówCzytaj dalej »