Aktualności

Informacja Zarządu Celon Pharma S.A.

Szanowni Państwo, W związku z informacjami przekazanymi w dniu wczorajszym przez Spółkę Selvita S.A. dotyczącymi wstrzymania programu klinicznego leku SEL24 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że zaistniała sytuacja wpisuje się naturalnie w proces tworzenia innowacyjnych produktów leczniczych, co pokazują liczne przykłady projektów klinicznych prowadzonych na rynkach amerykańskim czy europejskim. Jednocześnie Zarząd Celon Pharma S.A. podkreśla,Czytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na XXIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Wydarzenie obejmowało szeroki zakres zagadnień podejmowanych w badaniach naukowych w odpowiedzi na wyzwania stawiane współczesnej farmacji.    W jego trakcie Mikołaj Matłoka – Lider Grupy Badawczej Neuropsychiatria w Celon Pharma S.A. zaprezentował uczestnikom zagadnienia związane z rozwojem innowacyjnych leków we wskazaniach neuropsychiatrycznych. Jego prezentacja obejmowała m.in. trzy projekty w tym obszarze rozwijane w Centrum Badawczo-Rozwojowym CelonCzytaj dalej »

Wywiad z dr Maciejem Wieczorkiem w inwestorzy.tv

Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. był gościem programu Profit. Odpowiadał na pytania Agnieszki Zaręby dotyczące wyników w I półroczu 2017, obecności na rynkach międzynarodowych oraz strategii światowej komercjalizacji innowacyjnego portfolio Spółki. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

GG Parkiet – o wynikach finansowych spółki i planach na najbliższe miesiące

Publikacja poświęcona wynikom finansowym spółki w I półroczu 2017 r. oraz planom spółki w zakresie rozwoju klinicznego wybranych kandydatów na lek. Dr Maciej Wieczorek: Na naszych lekach generycznych zanotowaliśmy sprzedaż podobną do tej sprzed roku, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na wynik finansowy w pierwszym półroczu miał wpływ brak płatności jednorazowych (milestonów) za podpisane umowyCzytaj dalej »

Stabilne przychody i dobra dynamika sprzedaży Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r.

Spółka opublikowała Raport Okresowy za I półrocze 2017 r. Całościowa wygenerowana przez Spółkę wartość sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto, a zysk netto ponad 13 mln; Sprzedaż specjalistycznych produktów leczniczych, będących liderami w swoich kategoriach terapeutycznych na polskim rynku osiągnęła 10% dynamikę wzrostu, w ujęciu wolumenowym; Wartość eksportu jest zgodna zCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. z sesją posterową na ESMO 2017

Poster: Design and development of potent E1 ubiquitin activating enzyme inhibitor, CPL-410-005, as novel anticancer therapy – zaprezentowany został przez lidera grupy badawczej onkologia dr Aleksandrę Stańczak na tegorocznej, największej europejskiej konferencji onkologicznej. Spotkanie European Society of Medical Oncology, odbyło  się w Madrycie w dniach 9-12 września.  Wzięło w nim udział 24 tysiące uczestników zeCzytaj dalej »

Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego w Kazuniu Nowym przez Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. otrzymała ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę CBR zlokalizowanego w Kazuniu Nowym. Całkowity koszt budowy budynku i wyposażenia CBR w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne (bez uwzględnienia poniesionych dotychczas kosztów zakupu gruntu) szacowany jest na ok. 77 mln zł, z czego kwota ok. 35 mln zł będzie pochodzićCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. sfinalizowała umowę z Plexus Ventures

Zgodnie z zapisami Umowy Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na leki oraz zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami. W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Spółki.Czytaj dalej »

Celon Pharma S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę CBR

26 lipca br. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Naukowo-Badawczego – nowoczesnego obiektu, w którym zintegrowane zostaną m.in. projekty innowacyjne Spółki.  Łączny koszt inwestycji to ok. 80 mln PLN. Budowa CBR zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w trakcie pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w bezpośrednimCzytaj dalej »