Aktualności

Informacja Zarządu w sprawie dobrowolnego i prewencyjnego wstrzymania w obrocie leku Valzek

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A. – Dobrowolne i prewencyjne wstrzymanie leku Valzek (80 mg i 160 mg) na terenie całego kraju W nawiązaniu do decyzji GIF z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że decyzje zostały wydane na wniosek Spółki. Podjęte działania stanowią odpowiedź na zaistniałą, w skali globalnej, sytuację rynkowąCzytaj dalej »

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A. – Dobrowolne i prewencyjne złożenie wniosku do GIF o wstrzymanie leku Valzek na terenie całego kraju

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A. – Dobrowolne i prewencyjne złożenie wniosku do GIF o wstrzymanie leku Valzek na terenie całego kraju Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. złożył do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wniosek o dobrowolne wstrzymanie w obrocie leku Valzek. Podjęte działania stanowią odpowiedź na zaistniałą, w skali globalnej,Czytaj dalej »

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A – Uchylenie decyzji wstrzymującej w obrocie jedną serię leku Salmex (nr serii: 223020018)

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A. Zarząd Spółki Celon Pharma S.A. informuje, że 10 sierpnia 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję nr 4/WS/2018 z dnia 21.06.2018 r. dotyczącą dobrowolnego wstrzymania w obrocie jednej serii leku Salmex, (500 µg + 50 µg), o numerze 223020018. Wyniki przeprowadzonych badań wstrzymanej serii potwierdziły spełnianie przez nią wszelkichCzytaj dalej »

Walsartan wykorzystywany w produkcie Spółki jest bezpieczny i dostępny dla pacjentów – Oświadczenie Spółki Celon Pharma S.A.

Oświadczenie Spółki Celon Pharma S.A. – Walsartan stosowany w leku Spółki jest bezpieczny i dostępny dla pacjentów w całej Polsce W nawiązaniu do decyzji GIF  dotyczących wycofania z obrotu serii różnych produktów leczniczych, zawierających walsartan, z powodu potwierdzenia wystąpienia zanieczyszczenia substancji czynnej pochodzącej od wytwórcy Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd, zgłoszonego procedurą europejską Rapid Alert, CelonCzytaj dalej »

Prestiżowa publikacja w European Journal of Medicinal Chemistry naukowców z Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma S.A.

Pod koniec maja w prestiżowym magazynie naukowym European Journal of Medicinal Chemistry ukazała się wspólna publikacja autorstwa pracowników naszego Działu Badawczo-Rozwojowego: Rafała Moszczyńskiego-Petkowskiego, Jakuba Majera, Małgorzaty Borkowskiej, Łukasza Bojarskiego, Sylwii Janowskiej, Mikołaja Matłoki, Filipa Stefaniaka, Damiana Smugi, Katarzyny Bazydło, Krzysztofa Dubiela oraz Macieja Wieczorka Tytuł publikacji to: Synteza i charakterystyka dwóch nowych klas inhibitorów PDE10Czytaj dalej »

Oświadczenie Spółki Celon Pharma w sprawie dobrowolnego wstrzymania w obrocie jednej serii leku Salmex.

Celon Pharma S.A. dobrowolnie wstrzymuje w obrocie jedną serię produktu  Salmex (500 µg + 50 µg)/dawkę inhalacyjną Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 4/WS/2018 wydanej na wniosek własny podmiotu odpowiedzialnego Celon Pharma S.A., wstrzymano w obrocie jedną serię produktu leczniczego Salmex  (500 µg + 50 µg), stosowanego w leczeniu astmy i POChP. NAZWA: SALMEX proszek doCzytaj dalej »

Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy – lek oparty na Esketaminie

20 czerwca 2018  roku Spółka Celon Pharma S.A. złożyła wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań leku opartego na Esketaminie, tj. II fazy klinicznej. Decyzja w tej sprawie powinna zostać wydana w ciągu 60 dni. II faza rozwoju klinicznego obejmie podanie leku w różnychCzytaj dalej »

Dr Maciej Wieczorek wśród członków kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. został powołany do Kapituły XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Maciej Wieczorek dołączył do interdyscyplinarnego grona ekspertów środowiska biznesu, nauki, mediów, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku kapitałowego, którzy będą nominować przedsiębiorstwa do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda ta jest wyróżnieniem gospodarczym, które od 14 lat przyznawane jest przez Urząd PrezydentaCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na 2018 BIO International Convention

Od 4 do 7 czerwca br. przedstawiciele naszej firmy biorą udział w największym spotkaniu netoworkingowym branży Life Sciences w skali globalnej. Obecność na tym wydarzeniu jest elementem realizacji strategii zwiększania prezencji międzynarodowej Celon Pharma oraz planowanej światowej komercjalizacji naszego innowacyjnego portfolio. Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, członek Zarządu Celon Pharma S.A.:  Nasza rokroczna tam jużCzytaj dalej »