Celon Pharma na XXIV Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 22 – 24 września odbędzie się XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, połączony wraz z obchodami 75 lecia Wydziału Farmaceutycznego w Lublinie. Jego uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w dyskusjach, wykładach oraz sesjach plenarnych by zapoznać się z aktualnymi tematami z zakresu farmacji, a także zaprezentować wyniki badań w formie posterowej.

22 września dr Ewelina Juszczyk  zaprezentuje zagadnienie związane z rozwojem agonisty GPR40 – CPL’280 w wystąpieniu pt. „Formulation development toolbox for sustained-release dosage forms: case of drug candidate CPL20728051".

Z kolei dr hab. Piotr J. Rudzki  24 września poprowadzi otwartą sesję dyskusyjną pt. Wytwarzanie substancji czynnych w Polsce - szansa czy mrzonka?.

Wydarzenie w tym roku odbędzie się w formule on-line.