Aktualności

Spotkajmy się na Bio-Forum 2012!

Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska na Bio-Forum 2012 w Brnie (23-24.05.2012)! Będziemy bardzo szczęśliwi mogąc spotkać się osobiście z osobami zainteresowanymi działalnością naszej firmy!

Wykład na konferencji „Zarządzanie projektami B+R – jak to się robi w Polsce”

Dr Monika Lamparska-Przybysz (Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma Sp. z o.o.) została zaproszona do wygłoszenia wykładu na konferencji „Zarządzanie projektami B+R – jak to się robi w Polsce”. Tematem prelekcji będzie Zarządzanie zespołem naukowym przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych, czyli buduj ludzi, a ludzie zbudują biznes

Uruchomiliśmy laboratorium Komputerowego Wsparcia Projektowania Leków

Utworzyliśmy dział Komputerowego Wsparcia Projektowania Leków. Zadaniem jednostki będzie bio- i chemoinformatyczne wspomaganie procesu projektowania substancji aktywnych: opracowanie metodyki, przeprowadzenie i analiza screeningu wirtualnego, analiza wiązania cząstek aktywnych z białkami, szacowanie i ocena parametrów ADMET, budowa modeli QSAR. Jednostka dysponuje szerokim spektrum oprogramowania chemo- i bioinformatycznego. Zaangażowana jest również w opracowywanie i aplikację własnych, innowacyjnychCzytaj dalej »

Wykład dr. hab. Jacka Jaworskiego w Celon Pharma

Dr hab. Jacek Jaworski (Kierownik Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i  Komórkowej z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) wygłosił w Celon Pharma wykład zatytułowany „Kinaza mTOR w fizjologii i neuropatologii”.