Spotkajmy się na Bio-Forum 2012!

Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska na Bio-Forum 2012 w Brnie (23-24.05.2012)! Będziemy bardzo szczęśliwi mogąc spotkać się osobiście z osobami zainteresowanymi działalnością naszej firmy!