Aktualności

Program Rozwoju Przedsiębiorstw – Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 13 marca 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego sektora farmaceutycznego, na którym przedstawiono projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Program reguluje m.in. sposób rozdziału funduszy unijnych na lata 2014-2020, a jednym z jego podstawowych celów jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez zwielokrotnienie nakładów finansowych na prace badawczo-rozwojowe. ZeCzytaj dalej »

Prezentujemy wyniki naszych badań ma konferencji AD/PD 2013

Celon Pharma S.A. zaprezentuje wyniki badań nad nowymi lekami o potencjalnym zastosowaniu w terapii choroby Alzheimera na konferencji „The 11th International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases”, Florencja, Włochy. Prezentacja plakatu zatytułowanego “Discovery of Novel GSK3beta Inhibitor Lead Structure Using Sequential Virtual Screening” odbędzie się 8 marca 2013 roku w ramach sesji plakatowej nr 2.

Brunch naukowo-biznesowy BioTech-IP

Przedstawiciele Celon Pharma S.A. wezmą udział w brunchu naukowo-biznesowym, który odbędzie się 25 stycznia 2013 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Brunch organizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Bio&Technology Innovations Platform (BioTech-IP). Celem spotkania jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami badawczo-rozwojowymi, naukowymi oraz inwestorami kapitałowymi z terenu województwa mazowieckiego.

Prezentujemy wyniki naszych badań na konferencji EORTC

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze wyniki naszych badań na konferencji EORTC-NCI-AACR Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics (6-9 listopada, Dublin). Tytuł  doniesienia to: „Discovery of CPL-407-22 – novel, potent and highly selective JAK2 kinase inhibitor.”

Przekształcenie spółki

Z dniem 25.10.2012 roku Celon Pharma Sp. z o. o. została przekształcona w spółkę akcyjną. Wszelkie dane rejestrowe pozostały bez zmian.

Staże w Celon Pharma

Bierzemy udział w szkoleniu stażystów w ramach programu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Otwarcie i realizacja specjalności biotechnologia medyczna na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1.2 Wzmocnienie i rozwój potencjału uczelni oraz zwiększenie liczbyCzytaj dalej »