SALMEX – leczenie astmy oskrzelowej u dzieci w wieku od 4 lat

Informujemy, że z dniem 11 lipca 2014 r. lek Salmex - Fluticasoni propionas, Salmeterolum - uzyskał rejestrację w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci w wieku od 4 lat. link do ChPL

Maksymalna dopuszczona do stosowania u dzieci dawka flutykazonu propionianu podawana z produktem leczniczym Salmex wynosi 100 µg dwa razy na dobę.