Wyniki badań Celon Pharma S.A. zostaną zaprezentowane na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Naukowcy Celon Pharma S.A. wezmą udział w dorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc  (ERS Annual Congress), który odbędzie się w dniach 6-10 września 2014 roku w Monachium.  Na kongresie zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań nad rozwijanymi w laboratoriach Celon Pharma S.A. drobnocząsteczkowymi inhibitorami ścieżki JAK/STAT oraz inhibitorami kinazy PI3K-delta  - nowymi lekami o potencjalnym zastosowaniu w terapii astmy i innych chorób zapalnych.

W czasie sesji plakatowych przedstawione zostaną  następujące doniesienia:

  • "Inhibition of JAK/STAT pathway in airway epithelium as a potential targeted therapy of asthma."
  • "Therapeutic potential of CPL-407-105 – novel potent JAK/STAT pathway inhibitor for the treatment of asthma."
  • "Preclinical characterization of CPL-302-201, a novel highly potent and selective PI3K-delta inhibitor for the treatment of inflammatory disorders."

Zapraszamy do udziału w konferencji i dyskusji z naszymi naukowcami!