Wyniki badań Celon Pharma S.A. na Międzynarodowej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Celon Pharma S.A. zaprezentuje wyniki swoich badań nad innowacyjnymi inhibitorami fosfodiesterazy 9 na Międzynarodowej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego (AAIC), która odbędzie się w Kopenhadze w dniach 12-17 lipca 2014 roku. Uczestników konferencji zapraszamy do zapoznania się z plakatem p.t.  “Characterization of a novel group of phosphodiesterase 9A inhibitors as putative therapeutics for cognitive dysfunction”.