Celon Pharma S.A partnerem kolejnej edycji programu „Chwytaj każdy oddech”

Celon Pharma S.A. jest partnerem drugiej już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjno - informacyjnego „Chwytaj każdy oddech”, ukierunkowanego na diagnozę chorób płuc – astmy i POChP.

Celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa - pacjentów i ich rodzin w zakresie chorób płuc – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, roli wczesnej diagnostyki, zasad współpracy pacjenta i lekarza w trakcie leczenia astmy i POChP. Pacjenci w całej Polsce do końca lipca bieżącego roku będą mogli wykonać bezpłatnie badanie spirometryczne, a w razie potrzeby także skorzystać z porady lekarza specjalisty, który dokona analizy wyniku badania.

Aktualne informacje o akcji - terminy, miejsca badań spirometrycznych i konsultacji lekarskich oraz materiały edukacyjne dostępne są na stronie internetowej programu www.chwytajoddech.pl