Celon Pharma S.A. na konferencji Urzędu Patentowego RP

9 kwietnia br. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. wziął udział w dyskusji panelowej w trakcie sesji „Własność intelektualna a rynek farmaceutyczny”, która odbyła się w ramach konferencji zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pod hasłem „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”.

Maciej Wieczorek:  W obszarze własności intelektualnej, a zwłaszcza prawie patentowym kluczową rolę odgrywa edukacja oraz dialog pomiędzy uczelniami, biznesem i rzecznikami patentowymi. Z przykrością obserwuję bowiem, że świetni badacze, z ogromnym potencjałem, niestety nie myślą o swojej pracy w kategoriach wynalazku. Tymczasem takie podejście powinno być kształtowane w młodych naukowcach, jeszcze podczas studiów medycznych. Nasze doświadczenie w firmie pokazuje również, że warto interesować się pracą coraz liczniej powstających startupów. To często miejsca z ogromnym potencjałem, pomysłami, które należy rozwijać i które trzeba wspierać, chociażby poprzez umożliwienie im współpracy z rzecznikami patentowymi, którzy dostosują się do budżetów mikro firm i pomogą im w przygotowaniu zgłoszenia patentowego.

Prezes Wieczorek potwierdził w trakcie spotkania otwartość przedstawicieli spółki do uczestnictwa w  inicjatywach Urzędu Patentowego, których celem będzie polepszenie współpracy z przedstawicielami biznesu.