Celon Pharma S.A. Bio Forum Central European

W dniach 25-26 maja 2022 r. w Warszawie odbędą się 20 targi sektora biotechnologicznego - CEBioForum 2022.

W ramach konferencji Prezes Zarządu Celon Pharma, Dr. Maciej Wieczorek, weźmie udział w panelu dyskusyjnym p.t. "Development and funding of biotech companies". Dodatkowo Celon Pharma objęła patronatem konkurs "Bio Talents Awards" na wybór najciekawszego posteru przedstawiającego pracę dyplomową z dziedziny bio. Przedstawiciel naszej firmy weźmie udział w weryfikacji zgłoszonych projektów i wraz z przedstawicielem CEBioForum dokona wyboru 10ciu finalistów, a następnie laureata konkursu „Bio Talents Awards”.

Targi będą również okazją do zaprezentowania osiągnięć firmy oraz nawiązania kontaktów biznesowo-naukowych, w sesjach networkingowych z liderami sektora biotechnologicznego.