Spotkanie dla inwestorów – 30.11.2021, g.9:00

Zapraszamy na spotkanie dedykowane wynikom Spółki za 3 kwartał 2021 r oraz projektowi TransformRNA.