Aktualności

#EPA2019 – prezentacja projektów naukowo- badawczych oraz generycznego portfolio Spółki na najważniejszym wydarzeniu europejskiej psychiatrii

Przedstawiciele Celon Pharma S.A. wzięli udział w 27th European Congress of Psychiatry, EPA 2019, który odbył się 6-9 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Ponad 3500 uczestników z całego świata brało udział w warsztatach, wykładach oraz prezentacjach poświęconych najnowszym doniesieniom w obszarze neuropsychiatrii. Europejskie Stowarzyszenie Psychiatryczne jest największą organizacją skupiającą psychiatrów z całej Europy. Połączone siłyCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na #GPWInnovationDay 2019 o drodze po neuropsychiatryczny blockbuster

Przedstawiciele Zarządu Spółki: Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu wystąpili na konferencji GPW Innovation Day, spotkaniu inwestorów z innowacyjnymi spółkami między innymi z sektora biotechnologicznego. W trakcie prezentacji Zarząd przedstawił aktualny status prac naukowo-badawczych najbardziej zaawansowanych projektów z innowacyjnego portfolio, a także przedstawił strategię rozwoju biznesu na kolejne lata.

Celon Pharma zwiększa szanse na neuropsychiatryczny blockbuster i rośnie eksportowo

Trzy aktywne programy kliniczne, w tym dwa w najdynamiczniej rozwijającym się w perspektywie kolejnej dekady obszarze terapeutycznym, jakim jest neuropsychiatria, zaawansowany rozwój przedkliniczny kolejnych kandydatów na leki innowacyjne, kontynuacja budowy największego Centrum Naukowo-Badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej wsparte bardzo dobrym wynikiem finansowym ze sprzedaży produktów w Polsce i za granicą  – Celon Pharma zdecydowanie przyśpiesza swójCzytaj dalej »

dr Maciej Wieczorek po raz kolejny wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A. znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia według Pulsu Medycyny.  Od 16 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 4 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. KandydaciCzytaj dalej »

Celon Pharma na dobrej drodze po światowy rynek leku na depresję lekooporną

Międzynarodowi eksperci skupieni wokół FDA potwierdzili bezpieczeństwo i skuteczność esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej jednobiegunowej, która może stać się pierwszą nowoczesną terapią dla chorych od 35 lat. Celon Pharma rozwija tą substancję w dwóch wskazaniach i jest już na etapie II fazy klinicznej. Panel niezależnych ekspertów skupiony wokół FDA, na podstawie wyników badania klinicznego przeprowadzonegoCzytaj dalej »

Inhibitor PDE10A z ochroną patentową w USA

Patent inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób i zaburzeń neurologicznych i psychotycznych na terenie USA. Został udzielony przez urząd patentowy Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) i obejmuje pełną ochronę prawną inhibitorów fosfodiesterazy 10A i ich zastosowanie jako leków na terenie Stanów Zjednoczonych. Rozwój innowacyjnego inhibitora fosfodiesterazy 10A (PDE10A)Czytaj dalej »

Celon Pharma S.A. z patentem dla inhibitorów PI3K na terenie Stanów Zjednoczonych

Patent obejmuje inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych. Gwarantuje on pełną ochronę prawną na terenie Stanów Zjednoczonych dla wszystkich związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób. Rozwój innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astmaCzytaj dalej »

Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona – CPL500036

W dniu 18 grudnia 2018 roku otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą rozpoczęcia badania I fazy.  Jego celem jest określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku u zdrowych ochotników, a także określenie jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu. W badaniu I fazy weźmie udział ok. 60 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie kilka miesięcy.   WięcejCzytaj dalej »