Celon Pharma nadaje nowy wymiar i przyśpiesza potwierdzanie skuteczności opracowanej przez siebie terapii na SARS-COV-2.

Nowe podejście terapeutyczne zaprojektowane przez naukowców z Celon Pharma łączy rozproszone dotychczas możliwości odpowiedzi na zagrożenie wywołane przez SARS-COV-2.  Zakłada ono jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa u osób zdrowych.

Terapia rozwijana przez Celon Pharma S.A. ma szanse stać się właściwą odpowiedzią na największe wyzwanie epidemiologiczne w zakresie infekcji wirusowych, w tym przede wszystkim na koronawirusa.  Potwierdzili to eksperci NCBiR przyznając blisko 40 mln PLN dofinansowania projektowi, w ramach którego terapia będzie rozwijana.

Obecnie wyselekcjonowane przez naukowców Celon Pharma związki posiadają zarówno właściwości hamujące rozwój wirusa SARS-CoV-2, jak i blokują jego wnikanie do komórek gospodarza. Planowana inhalacyjna droga podania leku będzie możliwa w warunkach domowych i stanie się ważną alternatywą dla obecnie testowanych infuzji, które wymagają podawania szpitalnego i oznaczają dalsze obciążanie systemów ochrony zdrowia.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. Nie idziemy na skróty. Pandemia SARS-COV-2 pokazała wszystkie słabe punkty dostępnych i rozwijanych terapii, ale i systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Epidemie wirusowe, różnego rodzaju, to ogromne wyzwania, które według szacunków ekspertów, zostaną z nami na dekady.  Dlatego podeszliśmy do problemu kompleksowo. Wykorzystamy nasze doświadczenie naszego zespołu w zakresie RNA,  nowoczesne laboratoria przygotowane do pracy z wirusami oraz wiedzę w zakresie rozwoju leków innowacyjnych. Nie mogliśmy podjąć innej decyzji mając zasoby, które możemy wykorzystać do walki z najważniejszym w tym momencie wyzwaniem medycznym i społecznym. Projekt przewiduje podawanie pacjentom wyselekcjonowanego leku już w 2022 roku w ramach testów klinicznych.