Aktualności

GG Parkiet – o wynikach finansowych spółki i planach na najbliższe miesiące

Publikacja poświęcona wynikom finansowym spółki w I półroczu 2017 r. oraz planom spółki w zakresie rozwoju klinicznego wybranych kandydatów na lek. Dr Maciej Wieczorek: Na naszych lekach generycznych zanotowaliśmy sprzedaż podobną do tej sprzed roku, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na wynik finansowy w pierwszym półroczu miał wpływ brak płatności jednorazowych (milestonów) za podpisane umowyCzytaj dalej »

Stabilne przychody i dobra dynamika sprzedaży Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r.

Spółka opublikowała Raport Okresowy za I półrocze 2017 r. Całościowa wygenerowana przez Spółkę wartość sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto, a zysk netto ponad 13 mln; Sprzedaż specjalistycznych produktów leczniczych, będących liderami w swoich kategoriach terapeutycznych na polskim rynku osiągnęła 10% dynamikę wzrostu, w ujęciu wolumenowym; Wartość eksportu jest zgodna zCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. z sesją posterową na ESMO 2017

Poster: Design and development of potent E1 ubiquitin activating enzyme inhibitor, CPL-410-005, as novel anticancer therapy – zaprezentowany został przez lidera grupy badawczej onkologia dr Aleksandrę Stańczak na tegorocznej, największej europejskiej konferencji onkologicznej. Spotkanie European Society of Medical Oncology, odbyło  się w Madrycie w dniach 9-12 września.  Wzięło w nim udział 24 tysiące uczestników zeCzytaj dalej »

Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego w Kazuniu Nowym przez Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. otrzymała ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę CBR zlokalizowanego w Kazuniu Nowym. Całkowity koszt budowy budynku i wyposażenia CBR w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne (bez uwzględnienia poniesionych dotychczas kosztów zakupu gruntu) szacowany jest na ok. 77 mln zł, z czego kwota ok. 35 mln zł będzie pochodzićCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. sfinalizowała umowę z Plexus Ventures

Zgodnie z zapisami Umowy Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na leki oraz zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami. W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Spółki.Czytaj dalej »

Celon Pharma S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę CBR

26 lipca br. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Naukowo-Badawczego – nowoczesnego obiektu, w którym zintegrowane zostaną m.in. projekty innowacyjne Spółki.  Łączny koszt inwestycji to ok. 80 mln PLN. Budowa CBR zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w trakcie pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w bezpośrednimCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. z pozytywną oceną i rekomendacją dofinansowania z NCBiR dla 3 projektów rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych

Wnioski przeszły pełną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i zostały wskazane  spośród łącznie 23 zgłoszonych w ramach konkursu, do dofinansowania ramach programu InnoNeuroPharm.   dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:  Programy sektorowe to bardzo ważne narzędzie wspierania  działalności badawczo-rozwojowej całej naszej branży w Polsce. Wysoka ocena złożonych przez nas wniosków to efektCzytaj dalej »

Dr Aleksandra Stańczak na otwarciu onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Warszawie

29 czerwca br. w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie otworzono pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz. W trakcie sesji naukowej wydarzenia dr Aleksandra Stańczak – lider grupy badawczej Onkologia,  przedstawiła projekt: Celonko – innowacyjna terapia anty-FGFR dla chorych na raka pęcherza moczowego, raka płuca i raka żołądka. Celon Pharma S.A. realizujeCzytaj dalej »

Wyróżnienie Diament Forbesa w rękach Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. została wyróżniona w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln i sklasyfikowana w całości rankingu na miejscu 10. w województwie mazowieckim. Diamenty Forbesa to wyróżnienia dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju. Nagrodę w imieniu spółki odebrała Iwona Giedronowicz, Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma  S.A fot.Czytaj dalej »