Celon Pharma S.A. rośnie eksportowo i przyśpiesza rozwój kliniczny kluczowych projektów naukowo-badawczych

  • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w I półroczu 2018 r. do poziomu 58 mln netto, a zysku netto do ponad 15 mln;
  • Wzrost wartości eksportu w strukturze sprzedaży produktów do 13% i poziomu - 7,3 mln;
  • Poprawa parametrów rentowności, efektywności wytwórczej i sprzedażowej wynikająca z prowadzonych procesów inwestycyjnych w coraz to bardziej zaawansowane i automatyczne technologie produkcji i rozwoju leków.
  • Kontynuacja aktywnego rozwoju klinicznego kluczowych projektów naukowo-badawczych i aktywnego poszukiwania partnerów do ich komercjalizacji.

Duża dynamika sprzedaży eksportowej i poprawa efektywności wytwórczej

Wygenerowana całościowa wartość sprzedaży netto w I półroczu 2018 r. wyniosła 58 mln netto i jest większa od analogicznego okresu w 2017 r. o ok. 2%. r. Analiza struktury sprzedaży wskazuje na uzyskanie zbliżonych wartości sprzedaży leków oferowanych na rynek polski, ale przede wszystkim na wzrost wartości eksportu, w wyniku wprowadzania produktu Salmex (pod innymi nazwami handlowymi) na rynki skandynawskie. Pozostałe pozycje sprzedaży to: wytwarzanie kontraktowe, sprzedaż majątku trwałego oraz część opłat licencyjnych za lek Salmex.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.: Wzrost wartości eksportu wynika z realizacji zamówień leku Salmex na rynki skandynawskie, przede wszystkim do: Danii, Szwecji i Norwegii. W ramach analizowanego okresu sprzedaliśmy na rynki eksportowe ponad 3-krotnie większą liczbę inhalatorów z lekiem Salmex w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oczekujemy dalszego zwiększenia zakresu działalności eksportowej w kolejnych okresach. Wynika to zarówno z terytorialnego poszerzania rynków, na których produkt został zarejestrowany, a obecnie jest już przygotowywany do wprowadzenia, jak również z bardzo dobrego przyjęcia leku na rynkach na których jest sprzedawany.

 W kolejnych okresach powinny być również widoczne dane sprzedażowe, m.in. z rynku niemieckiego, a w najbliższym czasie spodziewamy się finalizacji kolejnych procedur rejestracyjnych w tym, np. brytyjskiej. Jesteśmy gotowi od strony technologicznej na zaspokojenie potrzeb kolejnych rynków eksportowych. Kontynuujemy inwestycje w nowoczesne technologie, systematycznie zwiększając naszą efektywność wytwórczą. -  dodaje dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Przyśpieszenie rozwoju klinicznego kluczowych projektów naukowo-badawczych na drodze do światowego partneringu.

Pierwsza połowa 2018 r. oznaczała również intensywne prace w segmencie naukowo-badawczym. Spółka rozpoczęła II fazę badania klinicznego esketaminy w depresji jednobiegunowej oraz dwubiegunowej, złożyła wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A,  rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona oraz finalizuje proces pozyskiwania zgody dla fazy klinicznej inhibitora FGFR.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Rozwój Esketaminy jest obecnie najbardziej obiecującym projektem w segmencie naukowo-badawczym, zarówno ze względu na potencjał terapeutyczny,  jak i komercyjny. Oczekujemy sfinalizowania transakcji partneringowej dla tego projektu w połowie 2019 r., po otrzymaniu odczytów badania II fazy. Kontynuujemy realizację strategii globalnej komercjalizacji naszego innowacyjnego portfolio, zwiększamy obecność międzynarodową poprzez uczestnictwo w kluczowych wydarzeniach branżowych, prezentując wyniki naszych badań. Projekty w obszarze neuropsychiatrii, onkologii oraz chorób metabolicznych cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych partnerów.

Spółka wzmocniła również segment leków biotechnologicznych poprzez zatrudnienie kolejnych  specjalistów w tej dziedzinie w Dziale Badań Przedklinicznych oraz nawiązanie współpracy merytorycznej z Pure Biologics.  Pełną integrację procesów naukowo-badawczych Spółki zapewni nowe Centrum Badawczo-Naukowe, które będzie gotowe w III kwartale 2019 r.

Obecnie finalizujemy prace elewacyjne, a kontynuacja współpracy z tym samym Generalnym Wykonawcą w zakresie prac budowlano-wykończeniowych pozwala pozytywnie ocenić wykonanie inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramemdodaje Maciej Wieczorek.

Raport H1 2018:  https://celonpharma.com/raport-polroczny-2018/