Aktualności

Badanie kliniczne leku opartego na Esketaminie zgodnie z harmonogramem i założeniami w zakresie bezpieczeństwa uczestników

Celon Pharma S.A. zakończyła kolejną część badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie. Ośrodek prowadzący badanie potwierdził przebieg tej części badania zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w protokole klinicznym. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Uczestnicy otrzymali różne dawki leku, w sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie analizy wyników bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznychCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. na EIT Health Matchmaking

250 uczestników: naukowców i przedsiębiorców, 3 dni debat i spotkań na temat najważniejszych wyzwań w obszarze zdrowia i innowacji w Europie, a wśród nich przedstawiciele Celon Pharma. Największe tegoroczne spotkanie miało na celu  wypracowanie  głównych filarów działalności agendy EIT Health w  latach 2018/2019. Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych: Obecnie nasz zespół, w ramachCzytaj dalej »

dr Maciej Wieczorek na konferencji Impact o finansowaniu i przyszłości polskiej branży biotechnologicznej

Prezes Maciej Wieczorek był gościem Konferencji ImpactCEE. W cyklu takich spotkań biorą udział przedstawiciele krajowych ośrodków badawczych, polskich i międzynarodowych firm, administracji publicznej oraz środowiska startupów. Pierwsza debata dotycząca branży biotechnologicznej i odbyła się 19 lutego br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Maciej Wieczorek: Branża biotechnologiczna ma swoją specyfikę. Jest niezwykle kapitłochłonna, z długimCzytaj dalej »

dr Maciej Wieczorek wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2017 r.

Dr Maciej Wieczorek kolejny rok z rzędu znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia przygotowywanej przez Puls Medycyny. Ranking został ogłoszony 5 lutego br. Redakcja „Pulsu Medycyny” przedstawiła jurorom do oceny nominację ponad 300 osób. W kapitule zasiedli eksperci z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a takżeCzytaj dalej »

Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF – leku biopodobnego do Lucentis

Celon Pharma S.A. podpisała umowę z firmą Biotechpharma, na rozwój przemysłowy i wytwarzanie na potrzeby badania klinicznego w jakości GMP,  białka anty-VEGF będącego lekiem biopodobnym do leku Lucentis (ranibizumab). Pozytywne wyniki prowadzonych do tej pory prac, oraz ponad 24 mln dofinansowania z NCBiR, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku na rozwój tego projektu, spowodowały, że zdecydowaliśmyCzytaj dalej »

Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie wszystkim uczestnikom w pierwszej części badania I fazy

Informacje otrzymane od ośrodka prowadzącego badanie potwierdzają jego przebieg zgodnie z harmonogramem i założeniami w zakresie bezpieczeństwa uczestników, zdefiniowanymi w jego protokole klinicznym zaakceptowanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W pierwszej części I fazy badania jej uczestnicy otrzymali przewidzianą protokołem dawkę leku. Analiza wyników bezpieczeństwa i właściwości farmakokinetycznych posłuży doCzytaj dalej »

Dr Aleksandra Stańczak na konferencji Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej

Dr Aleksandra Stańczak, Lider Grupy Badawczej Onkologia, wzięła udział w VII Konferencji: Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej, która odbyła się pod koniec listopada 2017 r. w Warszawie. W trakcie konferencji przedstawione  zostały najważniejsze założenia projektu:  CELONKO – opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz receptora FGFR stosowanego w terapii nowotworów. Dr Aleksandra Stańczak:Czytaj dalej »

Zakończenie zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex w krajach skandynawskich

Procedura objęła swoim zasięgiem: Szwecję, Finlandię, Norwegię, Danię oraz Islandię. Partnerem biznesowym Spółki w procesie rejestracji i dystrybucji produktu na rynki objęte procedurą jest Glenmark. Kraje objęte procedurą skandynawską wydały pozytywne decyzje o zaakceptowaniu przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej. Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.: To ważny dla nas rynek. Kluczowe w kolejnychCzytaj dalej »