Aktualności

Celon Pharma S.A. z patentem dla inhibitorów PI3K na terenie Stanów Zjednoczonych

Patent obejmuje inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych. Gwarantuje on pełną ochronę prawną na terenie Stanów Zjednoczonych dla wszystkich związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób. Rozwój innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astmaCzytaj dalej »

Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona – CPL500036

W dniu 18 grudnia 2018 roku otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą rozpoczęcia badania I fazy.  Jego celem jest określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku u zdrowych ochotników, a także określenie jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu. W badaniu I fazy weźmie udział ok. 60 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie kilka miesięcy.   WięcejCzytaj dalej »

Uchylenie decyzji GIF w części dotyczącej wstrzymania w obrocie na terenie całego kraju określonych serii lek Valzek

W dniu 29 listopada br. GIF uchylił w części decyzje wstrzymujące w obrocie lek Valzek w 80 mg oraz 160 mg. Decyzje zostały wydane na wniosek Spółki, po przedstawieniu regulatorowi wymaganych specyfikacji jakościowych dla określonych serii produktu Valzek. Szczegóły i uzasadnienie oraz spis numerów serii, których dotyczą decyzje, znajdują się poniżej. Decyzja_Valzek_80mg Decyzja Valzek 160 mgCzytaj dalej »

Bardzo dobre wyniki Spółki w III kwartale 2018 r.

30% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r – 31,6 mln w Q32018, (wzrost do 90 mln za trzy kwartały 2018 r.). Zwiększenie o ponad 60% zysku netto r/r – 8,2 mln netto w Q32018 (wzrost do 23,4 mln za trzy kwartały 2018 r.) Rosnący eksport – 24% udział w strukturze sprzedaży – 7,3 mln nettoCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. z sesją posterową w obszarze chorób metabolicznych na 54th EASD Annual Meeting 2018 w Berlinie

Na 54 dorocznym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą zespół Grupy Badawczej Choroby Metaboliczne weźmie udział w sesji posterowej, gdzie zaprezentuje wybrane wyniki badań przedklinicznych innowacyjnego agonisty GPR40. Temat sesji posterowej: Novel GPR40 agonist CPL-207-280 independently improves glycaemia and mitigates neuropathic pain in diabetic rodents. Konferencja potrwa od 1 do 5 października br.    

Celon Pharma S.A. na Konferencji BioTech & Life Sciences Day

Zapraszamy inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych na spotkanie z Zarządem Spółki w ramach konferencji BioTech & Life Sciences Day, która odbędzie się 27 września, o godzinie 9:00 czwartek, w hotelu Regent Warsaw ul. Belwederska 23, w Sali Koral.

Celon Pharma S.A. rośnie eksportowo i przyśpiesza rozwój kliniczny kluczowych projektów naukowo-badawczych

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w I półroczu 2018 r. do poziomu 58 mln netto, a zysku netto do ponad 15 mln; Wzrost wartości eksportu w strukturze sprzedaży produktów do 13% i poziomu – 7,3 mln; Poprawa parametrów rentowności, efektywności wytwórczej i sprzedażowej wynikająca z prowadzonych procesów inwestycyjnych w coraz to bardziej zaawansowane i automatyczneCzytaj dalej »

Celon Pharma o Esketaminie na 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC)

Przedstawiciele Grupy Badawczej Neuropsychiatria Celon Pharma wzięli udział w 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC), który odbył się w Krakowie w dniach 15-18. września br. To największa konferencja naukowa w naszej części Europy dedykowana tematyce badań przedklinicznych oraz naukom biomedycznym. Tematami przewodnimi w tym roku była m.in. neuropsychiatria. W trakcie konferencji przedstawiciele Celon Pharma prezentowaliCzytaj dalej »